Nieuwsverzamelaar

Zuiddijk Kaas & Lekkers ‘gewoon’ open!

De Orkaan - di, 14/07/2020 - 13:20

‘Op maandag ben ik gesloten, maar ik werd gebeld door een collega-ondernemer: het pand stond in brand. Dat was echt schrikken!’

Roxanne Filius ging direct naar haar zaak aan de Zuiddijk in Zaandam, en zag dat de brandweer op volle kracht aan het werk was om het vuur uit te krijgen.

De vlammen sloegen uit het dak, maar wonder boven wonder bleef de schade beperkt: er is geen waterschade en Zuiddijk Kaas & Lekkers is vandaag gewoon open! Roxanne is de profs van de brandweer dankbaar:

‘Het vuur was snel onder controle, en ik ben vooral blij dat er niemand gewond is geraakt en dat het goed gaat met de buren.’

Karin Geers filmde de brand:

Karin Geers

Zaanstad blundert met maaibeleid Jagersveld

De Orkaan - di, 14/07/2020 - 08:27

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een artikel over de flora en fauna van de hooilanden van het Jagersveld.

Ik trof daar bijzondere plantensoorten aan als o.a Moeraswespen-orchideeën en heel veel aantrekkelijke bloeiende vlinder- en bijenplanten.

Door: David Sluis

Een week later (half juli) was het meest westelijke perceel tot de grond toe afgemaaid en afgevoerd en bleef een kaal stoppelveld achter.

Wat overbleef na het maaien vorig jaar

Het afgelopen jaar heb ik nauwlettend de ontwikkelingen van het perceel gevolgd. Wekelijks ging ik er kijken, maakte foto’s en aantekeningen. In overleg met ROSA zijn er Raadsvragen gesteld over dit rigoureuze maaibeleid. Is dit nog te rechtvaardigen in een tijd waarin insecten en inheemse flora zwaar onder druk staan?

De antwoorden op de Raadsvragen waren ronduit teleurstellend en getuigd van geen enkele actuele kennis van het terrein. Sterker nog, het gevoerde maaibeleid helpt het hele gebied (hooilanden) op termijn om zeep, durf ik te stellen, en delen zijn al om zeep. Maar de Gemeente is zeker van hun zaak, zo bleek uit de vele reacties via sociale media en gesprekken tussen Raadsleden en College/ambtenaren.

Blauwgrasland

Ter verdediging van het gevoerde maaibeleid voert de gemeente steevast op, dat de hooilanden behoren tot de laatste restanten van het zogenaamde blauwgrasland, zie onder de beantwoording:

“Vraag 4: Waarom is het beheer (bijna) alleen maar gericht op botanisch beheer en niet op beheer gericht op instandhouding van andere organismen, zoals bijen en vlinders?

Antwoord: De velden in het Jagersveld zijn van het type zogenaamd blauwgrasland. Dit is een uiterst zeldzaam graslandtype waarvan in Nederland nog maar circa 30 ha aanwezig is (Zuidhoff et al. 1996). Om deze reden is het beheer van en in het Jagersveld op dit graslandtype gericht.”

Blauwgraslanden zijn van oudsher half-natuurlijke, matig voedselarme en vochtige/natte graslanden die extensief (weinig) gemaaid werden, meestal een keer per jaar. Dit creëert een soortenrijke vegetatie met bijzondere soorten, in een notendop. Men doet dit al decennia met veel succes, aldus de Gemeente Zaanstad, dus waarom stoppen? In het beheerplan van 2020-2024 staat dan ook doodleuk hetzelfde maai-regime voorgesteld.

Het Jagersveld is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en aangewezen door de Provincie Noord-Holland. Het beheer is voor rekening van de gemeente Zaanstad die hier ook een vergoeding voor ontvangt. De hooilanden zijn door de Provincie nauwkeurig botanisch getypeerd.

Wat blijkt, er is geenszins sprake (meer) van Blauwgrasland/Nat schraalland!

De hooilanden zijn nu getypeerd als Vochtig Hooiland, en dat is zeer algemeen in onze contreien (Polder Westzaan, Wormer en Jisperveld, Ilperveld etc) en daarbuiten. Kennelijk weet de Gemeente Zaanstad zelf niet wat de actuele stand van zaken is, terwijl men zich hiermee voortdurend op de borst klopt en Raadsleden ermee afpoeiert!

Maaibeleid vernietigend voor plant en dier

Winterbeeld (drone 2017) westelijk perceel van de nagegroeide hoge grassen (bruine contouren)

Erger nog is het feit dat het jarenlange kortzichtige maaibeleid inmiddels heeft geleid tot een sterk kwaliteitsverlies van het hele terrein. Het is wachten op een verdere afwaardering, vegetatiekundig gezien. Het meest westelijke deel is voor een groot deel vergrast met hoog opgaande grassen als Rietgras. In vergelijking met een luchtfoto uit 2005 kun je zien dat de verbreiding enorm is.

Na de maaibeurt in Juli (als het rietgras al zijn zaden kwijt is), groeit met name dit Rietgras, maar ook het Riet nog flink terug (>1m). Dit sterft in de winter af, en zorgt zodoende voor extra stikstof verrijking van de bodem, bovenop de toch al forse atmosferische depositie. Dit proces is al jaren gaande, ter faveure van de grassen, die zich met zaden, maar vooral ondergrondse wortelstokken fors uitbreiden (monoculturen). In de knelpunten rondom het beheer van vochtige hooilanden schetst de Provincie dan ook, en ik citeer:

Ontstaan van dichte, soortenarmere en soms ook ruigere vegetaties, met een dikke strooisellaag (verruiging / vervilting). Dat uit zich in een groot aandeel van soorten als bijvoorbeeld rietgras…

Ik stuitte pas deze week op de documenten, nadat ik vijf politieke partijen (PvdA, Rosa, PvdD, GroenLinks, SP) had rondgeleid en exact dit verhaal had gedaan.

Winterbeeld (2020) van de nagroei hoge grassen, idg afgestorven Rietgras

Wat te doen?

Ten eerste erkennen dat dit de situatie is, en niet je kop in het zand steken. Ten tweede je maaibeleid aanpassen (herstelbeheer?) en bijvoorbeeld een tweede keer maaien op de stukken waar nodig (ook advies Provincie). En let op, er zijn ook stukken die een ander regime behoeven, het is maatwerk! Zo pleit ik ook voor het laten winter overstaan (bv sinus-beheer) van bepaalde stukken om zodoende de levenscyclus van bepaalde insecten te kunnen laten voltooien, en de variatie te vergroten, maar dit kan zeker niet overal.

Je moet een gedegen plan maken, wat kunnen we en wat kunnen we niet. Factoren als verdroging kan zeker ook meespelen, en zo zijn er meer. Maar domweg doorgaan met het huidige beheer is de doodsteek op termijn.

Moeras-wespenochis

Moeraswespen-orchideeen vorig jaar

Vorig jaar zijn op de schralere stukken die in juli vol stonden met Moeraswespen-orchideeën, een Rode lijst soort (kwetsbaar), in koele bloede afgemaaid. De planten hadden nog geen zaad gezet, en waren waarschijnlijk nog niet eens bestoven (door wespen). Op de maaikalender voor orchideeën wordt dan ook geadviseerd Moeraswespenorchis pas in de maanden na september te maaien. Een geweldige zet van de gemeente, terwijl men in de beantwoording stelt:

“Vraag 8: Het westelijk deel is rijk aan orchideeën, hoe verhoudt de opmerking in het beheerplan dat er rekening gehouden wordt met de bloeiperiode van orchideeën zich met het feit dat er in juli gemaaid gaat worden?

Antwoord: Deze veronderstelling is niet juist. Het westelijk deel van grasland-oost is rijk aan orchideeën. Hier wordt in juli niet gemaaid.

Op het naastgelegen veld vond ik alleen Rietorchis, en deze zijn heel algemeen. De Moeras-wespenorchissen zijn dit jaar niet meer opgekomen, waarvoor veel dank aan de Gemeente Zaanstad!

Bij schrijven van dit artikel zijn heel veel planten nog vol in de bloei, te veel om op te noemen, en sommige beginnen pas, zoals de prachtige Grote kattenstaart, maar gemaaid gaat er worden deze week, zo verzekerde de gemeente.

Grote kattenstaart deze week

Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig? Het mist nuance, inzicht, dialoog. Ecologisch heb ik dan ook geen hoge pet op van het gehele apparaat. Zeker ook omdat ze totaal ongevoelig zijn voor advies en kritiek. Het dendert maar door als een olifant in een porseleinkast.

Nou, veel plezier van de week als je er langs loopt. Neem nog wat foto’s nu het nog kan.

Blauwgrasland, pffffff…

Persmomentje: vandaag met… Jan Hamming

De Orkaan - di, 14/07/2020 - 08:08

Veel mensen verlangen naar de zomervakantie, maar voor de Orkaan-redactie is het reces een troosteloos dieptepunt.

De permanente stortvloed aan nieuwspareltjes die de politieke gezagsdragers normaal gesproken afleveren, is opgedroogd tot een miezerig stroompje komkommernieuws.

Er zit niks anders op dan in ons rijke archief (en in de sociale media van burgemeester en wethouders ) te duiken om hen ook deze zomer de plek te geven die ze verdienen: in the picture.

Vandaag trappen we af met de burgemeester van Zaanstad: Jan Hamming

De persmomentjes van de afgelopen maanden. Bij zijn aantreden werd gesproken over een ‘hele enthousiaste man‘ en dat maakt hij meer dan waar. Met onze burgervader heeft ZNSTD een mooie deal gesloten: we krijgen twee voor de prijs van één. Waar Jan Hamming gaat, gaat zijn Roya. Of het nu gaat om taart uitdelen, rood/wit lint verknippen, Sint ontvangen, vruchten ronddelen, frontlinies bezoeken, of naar boven bellen… het is een prettige, betrokken prof om naar te kijken. Geniet!

Voor in het zwarte archief…

Wat een plaatje! (En Roya mag er ook zijn)

Mannenmomentje

De kunst van het kijken

Iets met mannen in de frontlinie

Onze burgemeester is dol op gebak

Een boek! Een boek!

‘Wie wil mijn ketting aanraken?’

‘Zo’n ketting wil ik ook!’

De boel bevruchten

Een lijntje naar boven

Ja, zo raakt Zaanstad dus door dat rood/witte lint heen…

‘Ja, weet u, normaal staat Roya hier…’

Museum te koop (€ 1,2 miljoen)

De Orkaan - di, 14/07/2020 - 07:20

Het zijn een paar centen, maar dan heb je ook wat. Een heus museum dat ook nog eens aan de Museumlaan ligt.

Het oude pand van het Molenmuseum is voor € 1,2 miljoen te koop (kosten koper).

Bij ‘erfgoedexpert’ Redres staan de specificaties van het pand met drie kamers (wel een beetje weinig) aan de Museumlaan 18 in Koog aan de Zaan: gebouwd in 1760, ligging aan water en park en met een oppervlakte van 655 m2 (perceel: 1090 m2).

Het Molenmuseum verhuist naar de Zaanse Schans (De Orkaan maakte een filmpje). Op 31 juli gaat dat open. (in het oude museum worden nog lezingen gehouden, kan je dus rondkijken voordat je de handtekening zet, zie hier voor de informatie).

Als je een video-kijkje in het oude museum wil nemen kan je dat hier doen.

Het Molenmuseum werd ooit geopend door Prins Hendrik. Royalty en historische grond dus.

Piet Bakker: Attention! Betonrandje…

De Orkaan - di, 14/07/2020 - 07:00

De Beatrixbrug is niet open en de Wilhelminabrug is half afgezet vanwege een betonrandje.

Kent u die van die mannen die naar Parijs gingen?

Door Piet Bakker

Ze gingen met z’n vieren en ze gingen op de fiets. Ik was één van hen. De reis begon per trein op station Zaandam omdat we maar vier dagen hadden. Vanaf Namen (België) gingen we echt fietsen.

De dag voor het vertrek belde vriend E. bij me aan, hij zag er slapjes en gedrogeerd uit. En dat was hij ook. In het weekend had hij gezeild waarbij de kou zodanig op z’n rug was geslagen dat hij niet meer kon bewegen. De dokter had hem spierverslappers voorgeschreven die zo goed werkten dat hij nauwelijks kon lopen, laat staan fietsen. Hij overhandigde me de treinkaartjes voor de terugreis: “gaan jullie maar met z’n drieën”.

Dag 1 verliep voorspoedig. Deze bestond namelijk voor het grootste deel uit treinen en nog 30 km naar Dinant. Om 5 uur zaten we op het terras.

Dag 2 regende het. Vriend R. sloeg heuvelafwaarts over de kop. Zijn helm had een fikse scheur, zijn schedel niet. Maar het sleutelbeen was gebroken. Er zijn helden die met zo’n kwetsuur de Tour de France uitrijden maar vriend R. belde z’n vriendin om hem op te komen halen. Toen waren er nog maar twee.

Dag 3 regende het nog harder. De kaart kon daar niet goed tegen zodat ik regelmatig de kortste (in plaats van de vlakste) weg koos. En misschien hadden we in Laon dat glas rosé niet bij de lunch moeten nemen. Vriend T. zag behoorlijk grijs bij aankomst en tijdens het afrondingsbiertje sprintte hij weg om nog net de heg te halen waar rosé en lunch in verdwenen. ’s Nachts had ik weinig last van hem aangezien hij die grotendeels op het toilet doorbracht. Terwijl ik me tegoed deed aan het ontbijt belde hij een taxi om hem naar Parijs te brengen. Toen was er nog maar één.

Dag 4 was zonovergoten. Ik fietste Parijs binnen langs het Canal Saint-Martin. Het laatste stukje richting Place de la Bastille ging over de Boulevard Richard-Lenoir. Het was nog een kilometer naar het hotel. Het fietspad was van de rijweg gescheiden door een betonnen rand. Ik had een gezin op Velib-huurfietsen voor me, ze reden keurig achter elkaar. Ik passeerde mama, ik passeerde dochter en was bijna naast papa toen die door dochterlief gewaarschuwd werd: “Papa! Attention!” Papa keek over zijn schouder, stuurde geschrokken naar links en werkte mij tegen en vervolgens over de betonrand. Ik klapte van de fiets en schoof tussen de auto’s over het asfalt. Niemand reed over me heen, dat viel mee. Op het terras van een café werd ik door de geschrokken familie opgelapt en bepleisterd. Bijna was die éne er ook niet meer.

Sindsdien heb ik een panische angst voor betonrandjes langs fietspaden. Mij zien ze niet op de Beatrixbrug, ik fiets liever om via de Den Uylbrug.

Brand Zuiddijk Zaandam

De Orkaan - ma, 13/07/2020 - 14:48

Om 14:24 uur vanmiddag kwam er een melding binnen van een middelgrote brand in een woning aan de Zuiddijk in Zaandam.

Een paar minuten later werd opgeschaald naar een grote brand. Hulpdiensten zijn aanwezig.

Het zou gaan om een woning boven de kaaswinkel aan nummer 28, in de Burchtgallerij.

Zodra we meer weten melden we ons.

Op een foto die wij van Paul van Nobelen kregen toegestuurd is te zien dat de vlammen uit het dak komen:

Alexander Zwart was ook in de buurt:

Alexander Zwart

Alexander Zwart

Alexander Zwart

Alexander Zwart

 

Weg brug (foto’s)

De Orkaan - ma, 13/07/2020 - 13:04

Daar gaat ie: de oude Engewormerbrug in Wijdewormer verdwijnt voorgoed.

Aannemerscombinatie Gebr. Beentjes GWW BV & Hillebrand BV, hebben van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opdracht gekregen de brug te vervangen.

Het oude exemplaar was niet meer veilig, en rond februari 2021 moet er een nieuwe verbinding zijn over de Ringvaart van Wijdewormer. Deze zal beweegbaar zijn, zodat boten er beter door kunnen.

David Sluis maakte foto’s:

David Sluis

David Sluis

David Sluis

David Sluis

 

Zwembad de Crommenije verhoogt entree met 100%

De Orkaan - ma, 13/07/2020 - 08:19

Normaal kan je in het buitenbad in het weekend van tien tot vijf voor vijf euro en zeventig cent verblijven, dat is zeven uur.

Ineens mag je voor hetzelfde geld maar drieënhalf uur blijven… Een opslag van wel honderd procent (100%!)

Een tijdelijke coronaverhoging? Wij belden 075-6286806, maar kwamen niet verder dan: 

U bent verbonden met Sportbedrijf Zaanstad, Zwembad de Crommenije, momenteel is onze receptie telefonisch in gesprek, een moment geduld alstublieft, de telefoniste helpt u graag verder, een moment geduld alstublieft.’

Zodra iemand van het sportbedrijf reageert over het hoe en waarom, dan melden we ons weer.

 

PS Natuurlijk willen we de moeite nemen, zelfs vandaag nog, om de hele dag in de wacht te staan bij de telefoniste van Sportbedrijf Zaanstad, maar als ze commentaar hebben dan weten ze ons te vinden.

Nieuw pand voor Albert Keijzer (100 jaar)

De Orkaan - ma, 13/07/2020 - 07:20

Het 100-jarige bestaan van transportbedrijf Albert Keijzer zou gevierd moeten worden met nieuw pand. Het bedrijf werd in november 1920 opgericht door Albert Keijzer.

Het kantoor wordt gesloopt en op dit plek komt een modern kantoorgebouw.

Albert Keijzer overleed in 1972, het familiebedrijf werd voortgezet door Co Keijzer die in 2018 overleed. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer.

Boven (en helemaal onder) het nieuwe pand, hieronder een transport uit de begindagen.

Derde coffeeshop in Zaanstad-Noord?

De Orkaan - ma, 13/07/2020 - 07:00

Na de zomer zal Zaanstad bekend maken of het mogelijk is de derde Zaanse coffeeshop in Zaanstreek-Noord te vestigen.

Deze coffeeshop zal ook meedoen aan het experiment met legale wietverkoop.

Binnen een jaar zal geen legale wiet verkocht worden in Zaanstad. De ‘voorbereidingsfase‘ is op 1 juli ingegaan en zal minstens een jaar duren. Daarna zal de legale wietverkoop minstens vier jaar plaatsvinden.

De gemeente Zaanstad krijgt € 485.000 voor de proef van het Rijk, een normbedrag voor de voorbereidingskosten van € 150.000, een bijdrage voor een deel van de uitvoeringskosten van € 200.000 en € 45.000 per coffeeshop, voor Zaanstad is dat € 135.000.

Daarbij gaat Zaanstad er vanuit dat die derde coffeeshop er over een jaar is. In Zaandam zijn nu alleen Headlines (Rozengracht) en Squad (Parkstraat). Moonlight (Czarinastraat) werd door de burgemeester gesloten.

B&W van Zaanstad voelde aanvankelijk niks voor een coffeeshop in Noord, maar heeft via een motie opdracht gekregen dat alsnog te onderzoeken.

Zaanstad houdt het recht om uit het experiment te stappen als daar aanleiding toe is.

De Zaanse coffeeshopexploitanten willen de haalbaarheid van het experiment verder onderzoeken, ze hebben vragen over hoe ze tijdens het experiment “hun bedrijfsvoering op een duurzame manier kunnen voortzetten.”

Foto werd genomen een dag voor de coranasluiting.

Slingeriaans genieten in de Bullekerk (fijne foto’s!)

De Orkaan - zo, 12/07/2020 - 20:45

Voor velen is het nog even wennen om in het coronatijdperk naar een concert te gaan. De Bullekerk als podium is nieuw, net als het terras buiten.

Zondagmiddag, iedereen vond een zitplaats. Keurig twee aan twee en enkele grotere groepen op een rij.

Zo’n honderd concertbezoekers kwamen voor het ‘Grand Café Slinger’ met niemand minder dan Harry Slinger op stembanden en Lucas de Bruin op piano.

Door: Willem Croese

Willem Croese

Het duo bracht vooral oud-Hollandse liedjes, zoals ‘Daar bij die molen’ (1935), ‘Aan de Amsterdamse grachten’ (1949), Aan de voet van de oude Wester (1957) en ‘Laat me’ (1978).

Willem Croese

Slinger is een groot verzamelaar en liefhebber van Nederlandstalig bladmuziek. Ook de Drukwerkhits ‘Hee Amsterdam’ en ‘Je loog tegen mij’ werden met volle overtuiging gespeeld. En laat de Amsterdammer maar gaan met zijn humoristische verhalen tussendoor, het publiek smult hiervan.

Willem Croese

Eerlijk is eerlijk het Slingeriaans optreden van Harry en Lucas deed velen goed. Voor herhaling vatbaar.

Willem Croese

Stiekem inkijkje in Wereld van Windmolens (filmpje)

De Orkaan - zo, 12/07/2020 - 07:40

In de Orkaan-agenda stond op 18 juni met grote letters ‘OPENING WERELD VAN WINDMOLENS’, maar dat lukte niet door van alles en nog wat en corona.

Geduld is een schone zaak, maar niemand zal beweren dat de Orkaan-redactie schoon is. Sterker: geduld geeft ons vlekken, bultjes en jeuk.

De opening van het nieuwe molenmuseum staat nu gepland voor vrijdag 31 juli, maar daarop besloten we niet te wachten. Gisteren togen we, vermomd als molenaar, naar het eind van de Kalverringdijk om binnen te gluren. Wat we zagen, geloof je niet… We verklappen slechts een ding: er was iets met molens.

 

Deel Coentunnelweg maandje dicht (animatie)

De Orkaan - zo, 12/07/2020 - 07:30

Vanaf vandaag is de Coentunnel tussen de N246 (bij Nauernasche Vaart, Westzaan) en knooppunt Zaandam dicht. Dat duurt tot 11 augustus.

De rijbaan richting Amsterdam krijgt nieuw en stiller asfalt, ook de Coenbrug wordt (in beide richtingen) aangepakt.

Afgelopen nacht om 00.30 uur begonnen de werkzaamheden. Ze duren tot dinsdag 11 augustus 05.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor verkeer richting Amsterdam vier weken lang dag en nacht geheel afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan 1 uur.

Voor verkeer richting Alkmaar en Beverwijk blijft de weg tijdens de wegwerkzaamheden open, met uitzondering van afrit 2 (Zaandijk) en afrit 3 (Zaanstad).

Rijkswaterstaat liet een animatie maken van de werkzaamheden.

Ruth Pos: Heal the World dansen in de Bullekerk

De Orkaan - zo, 12/07/2020 - 07:20

De prachtige song ‘Heal the World’ van Michael Jackson, daar was hij uit zijn hele oeuvre het meest trots op. Hij richtte ook de ‘Heal the world Foundation’ op, een goed doel ten behoeve van het verbeteren van de levens van kinderen in arme landen en om hen ook weer te leren hoe ze de wereld kunnen verbeteren.

Ik sprak met de uiterst sympathieke Juvat Westendorp, geboren in Amsterdam maar vanaf zijn 4e jaar wonend in Koog aan de Zaan.

Hij was horlogemaker van beroep tot zijn 21e jaar, danste vanaf zijn 15e en ging al gauw les geven aan kinderen in de Zaanstreek wat uiteindelijk zijn ware roeping bleek te zijn. Hij begon zijn eerste dansschool, de ‘Juvat Dance Academy’ op de bovenverdieping hoek Westzijde/Gedempte Gracht, waar nu de ING-bank  gevestigd is.

Na 3 jaar verhuisde hij zijn dansschool naar een veel groter pand aan de Aris van Broekweg waar hij met een aantal docenten 7 jaar lesgaf. Na zijn deelname aan ‘So you think you can dance’ werd hij landelijk bekend en begon ook zijn acteercarrière. Hij speelde in een aantal Nederlandse films en doet mee aan velerlei televisieprogramma’s.
Wegens sloop van het voormalig garagepand moest hij een nieuwe locatie zoeken en verhuisde zijn dansschool in augustus 2019 naar Hof van Zaenden, waar ik hem heb leren kennen. Wel ging hij verder onder een nieuwe naam voor zijn school: ‘Juvat Performing Arts Studios’, zodat meer vormen van kunst en cultuur er in de toekomst een plek kunnen krijgen.
Juvat: “lesgeven is inmiddels iets wat ik erbij doe, ik laat het nu over aan zo’n 15 geweldige docenten”.

Normaliter werd in het Zaantheater 1 keer per jaar een uitvoering gegeven door de leerlingen. Vanwege de coronacrisis kon er maanden niet gedanst worden en de voorstelling in juni van dit jaar niet doorgaan. “Naast het gemis was dit zeker ook een tijd voor bezinning”, zegt Juvat. Zo heeft hij naast het instellen van een zomerrooster een concept bedacht om voor jonge dansliefhebbers een zomerkamp en show te organiseren met als thema “Heal the World’.

Dat hield in dat er 5 dagen lang (van 6 t/m 10 juli) van 10.00 tot 18.00 uur geoefend moest worden voor de grote show op zaterdag 11 juli.
60 Jonge mensen schreven zich hiervoor in, ook van buitenaf, waarvan sommigen nog nooit eerder gedanst hadden. Ze werden ingedeeld in 3 leeftijdsgroepen, van 6 t/m 8 jaar, 9 t/m 12 en 13 t/m 18 jaar en een groep19-plussers die ’s avonds in de eigen dansschool trainen.
Daar was ruimte voor nodig, véél ruimte, dus waar had dit beter gekund dan in ons aller Cultureel Centrum Bullekerk?

Ik ging afgelopen week elke dag kijken in de tot danskerk omgetoverde Bullekerk die door middel van het sluiten van de zware gordijnen, ingedeeld was in 3 compartimenten. Per dansgroep moest een Heal the World-boodschap uitgebeeld worden zoals bijvoorbeeld natuur(rampen), het plastic-afval probleem over de wereld, gezondheid en politieke of technologische zaken.

Docenten en leerlingen werkten 5 lange dagen keihard om de choreografie van de dansen over te brengen, c.q. onder de knieën te krijgen. Ik kon me zeer goed inleven in het enthousiasme van de dansertjes, zag ze per dag ‘groeien’ en ontwaarde veel geweldige talentjes!

De show werd zaterdagmiddag twee keer opgevoerd in de Bullekerk, waar dans, emotie, muziek en zang het publiek kippenvelmomenten bezorgden. Van de inspirerende persoon Juvat, die dit alles heeft bewerkstelligd, gaan we zeker nog veel meer horen en zien…

*Ruth*

*Ik ben een groot dansliefhebber en heb dat ook tientallen jaren beoefend. Als meissie van
7 jaar volgde ik eerst vele jaren klassiek ballet o.l.v. danspedagoge Jo Gütlich in haar eigen balletschool met heuse live(!) begeleiding van een pianist. Toen raakte jazzdance (of jazzballet) hier steeds meer in zwang; het dansen dat is gebaseerd op populaire muziek waarbij de bewegingen een stuk losser mochten. Dat sprak enorm aan, de dansscholen schoten als paddenstoelen uit de grond en heel veel meiden gingen op jazzballet.
En net als bij de klassieke opleiding (elk jaar een uitvoering in de Volksbond Zaandam) werd er, naast de basistrainingen, het hele jaar toegewerkt naar een grootse dansshow op het podium van het toen nog enige Zaanse theater ‘De Speeldoos’.

Waarheen? Shtandart, Harry Slinger, Schubert, excursie Guisveld, Dayna Kurtz…

De Orkaan - zo, 12/07/2020 - 07:00

Deze week o.a: Warrior-Zone nerfgametoernooi, Shtandart, Harry Slinger, Wheel Sensation, Schubert’s Winterreise, Excursie in het Guisveld, Regenboog Salonmiddag, Dayna Kurtz…

Bijna alles is weer open in de Zaanstreek, vanaf 1 juli is er geen maximum meer aan het aantal bezoekers. Wel blijft de 1,5 meter-regel van kracht en moet er meestal gereserveerd worden.

Tips en suggesties? Stuur ze via Twitter, Facebook of mail naar De Orkaan.

Voor nu meer activiteiten: Agenda Zaanstreek.

Deze week

Zondag 12 juli

 • Bullekerk: Harry Slinger (Drukwerk) met zijn programma ‘Grand Café Slinger’
 • HemTuin, met o.a. Wheel Sensation
 • Warrior-Zone nerfgametoernooi, Balkenhaven festival terrein, Zaandam, 13:00-16:00
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Peter Gijsbertsen & Hans Eijsackers  met Schubert’s Winterreise, 13:30 en 16:30
 • Excursie in het Guisveld, vanaf station Wormerveer met de gidsen en boswachters van Staatsbosbeheer, tussen 10.00 en 11.30 uur vertrek. Aanmelden via: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/zaanstreek/ontdek-het-guisveld. Startpunt: Achter station Wormerveer.

Maandag 13 juli

 • Regenboog Salonmiddag Erasmushuis met een Salon- wandeling vanaf 14.30 uur bij de entree van het Erasmushuis.
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd bij sv Fortuna Wormerveer, 10:30
 • Dayna Kurtz, Flux op locatie, Doopsgezinde Vermaning Zaandam, Zaandam, 20:30

Dinsdag 14 juli

 • ‘Sociale contacten en leuke dingen’. Het digitale sociale leven is whats-app, beeldbellen etc. We kunnen ons vermaken met  Netflix, Spotify, gamen en e-books en willen veilig bestellen bij webshops, etc. Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam, 13.30 – 15.30 uur.
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd bij AV Zaanland, Atletiekvereniging Zaanland, Zaandam, 10:30
 • BallSports Zomeractiviteit, Topsportcentrum De Koog, Koog aan de Zaan, 13:00

Woensdag 15 juli

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (in de zomerperiode 5 en 19 augustus, 2 en 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd op Sportpark Hoornseveld, Korfbalvereniging ZKV, Zaandam, 10:30
 • BallSports Zomeractiviteit, Sportpark Poelenburg, Zaandam, 13:00
 • Urbandansworkshop door Dansstudio 2, Jongerencentrum BAAZ, Assendelft, 15:30

Donderdag 16

 • Zaken regelen met (overheids)instanties’: DigiD gebruik, vaak aangevuld met sms code, MijnBelastingsdienst, MijnING en andere ‘portals’, toegang digitale dossiers, QR-scan en andere zaken. Van 09.30 – 11.30 uur (ook de 23e). Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam.
 • BallSports Zomeractiviteit, Topsportcentrum De Koog, Koog aan de Zaan, 13:00
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd op Sportpark Jagerspas, Sportpark Jagersplas, Zaandam, 10:30
 • Kickboks clinic door Westerkoogsport, Koog aan de Zaan, Molenwerf 44, 13:00
 • Gonda Kaai: Zonnemaanbloem, Cultureel Centrum Bullekerk (Westzijderkerk), Zaandam, 11:00

Vrijdag 17 juli

 • Bullekerk: Freek de Jonge, 20:00
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Dudok Quartet Amsterdam met Haydn & Brahms , 17:00 en 20:00
 • Zaanse LHBTIQ+ netwerkborrel in Het Pand, Zaandam van 15.00 tot 17.00 uur
 • Mart Hillen – in Concert, Cultureel Centrum Bullekerk (Westzijderkerk), Zaandam, 20:00
Langlopend
 • Expositie de ‘Zaanse Kunstsalon’ door de Willem Jansen Stichting, Galerie Staphorsius, Westzaan, (dinsdag t/m zaterdag, t/m 19/9)
 • Expositie Chocolaterie De Cacaoboom van olieverfschilderijen van Ria Roth, t/m 25 juli, Zaandijk
 • Harswerk, overzichtstentoonstelling van Teppo Korte in PLAY room, Zaandam. Open: vr. t/m zo. 13 tot 18 u. (t/m 2 augustus)

 • Zaanse Zomersalon (3 juli – 27 augustus)

 • Expositie 100 jaar Zaanse ZegelZoekers, Gemeentehuis Zaanstad, Zaandam, t/m 14 augustus
Films & Video
 • Zondag 11 oktober organiseert Videoclub Zaanstreek Noord tijdens IFIKZ (Festival Zaanse Industriecultuur) het filmfestival ‘Zaanse Industrie toen en nu’ in de Stoomhal Wormer met historische en actuele films. De organisatie vraagt Zaankanters films en foto’s te maken van de Zaanse Industrie. Voorwaarden op videoclubzaanstreeknoord.nl.
Events (in het ‘echt’ en online) ALTIJD (check zelf of daar iets is)
Komende weken

Zaterdag 18 juli

 • Bullekerk: Freek de Jonge

Zondag 19 juli

 • Bullekerk: The Forces Sweethearts
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Nicolas van Poucke met Schumann, 13:30 en 16:30

Dinsdag 21 juli

 • ‘Sociale contacten en leuke dingen’. Het digitale sociale leven is whats-app, beeldbellen etc. We kunnen ons vermaken met  Netflix, Spotify, gamen en e-books en willen veilig bestellen bij webshops, etc. Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam, 13.30 – 15.30 uur.

Donderdag 23 juli

 • Zaken regelen met (overheids)instanties’: DigiD gebruik, vaak aangevuld met sms code, MijnBelastingsdienst, MijnING en andere ‘portals’, toegang digitale dossiers, QR-scan en andere zaken. Van 09.30 – 11.30 uur. Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam.

Vrijdag 24 juli

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Nathalia Milstein met Chopin, Liszt, Bartók & Prokofiev, 17:00 en 20:00
 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl

Zaterdag 25 juli

 • Bullekerk: Carel Kraayenhof
 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl

Zondag 26 juli

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Reizend MuziekGezelschap met een verrassingsprogramma, 13:30 en 16:30
 •  Zaanse Regenboog Café 50+ Grand Café Atlantic, Zuiderhoofdstraat 84, Krommenie, 15:00

29 juli

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Quirine Viersen & Thomas Beijer met Mendelssohn & Escher, 17:00 en 20:00

31 juli

 • Bullekerk: Mylou Frencken & Dorine Wiersma

1 augustus

 • Bullekerk: Henk Poort

2 augustus

 • Bullekerk: Marjolein Keuning – intiem concert in de buitenlucht

3 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Busch Trio met Dvořák Dumky & Shostakovich, 17:00 en 20:00

4 t/m 8 augustus

 • Huttenbouw Zaandijk, Dr. J.J. van der Horststraat 2 B, voetbalveldje ZFC-gebouw Zaandijk (DOORGANG ONBEKEND)

Woensdag 5 augustus

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (in de zomerperiode ook 19 augustus, 2 en 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.

7 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Lucie Chartin, Daniel Lanthier, Octavie Dostaler-Lalonde, Artem Belogurov met “Amore Impossibile” Barokcantates, 17:00 en 20:00
 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl

9 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Fancy Fiddlers, Kinderconcert in de tuin, 12:30 en 14:30

9 t/m 13 augustus

 • Huttenbouw Krommenie op grasveld aan de Van Allenstraat (DOORGANG ONBEKEND)

10 t/m 14 augustus

8 augustus

 • Bellekerk: Tim Knol

9 augustus

 • Bull;ekerk: Fernando Lameirinhas & Juan Pablo Dobal

12 augustus

 • Bullekerk: Martin Mans – orgel

13 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Thomas Beijer met werken van o.a. Schumann, 17:00 en 20:00

14 augustus

 • Bullekerk: Alex Roeka – Rauwe Genade

15 augustus

 • Bullekerk: Tangarine
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Van Baerle Trio met Beethoven & Saint-Saëns, 17:00 en 20:00

Woensdag 19 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Dudok Quartet Amsterdam met Haydn & Brahms, 17:00 en 20:00
 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (in de zomerperiode ook 2 en 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.

20 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Maria & Nathalia Milstein met Grieg, Smetana en Ravel, 17:00 en 20:00

21 augustus

 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl
 • Zaanse LHBTIQ+ netwerkborrel in Lab 44, Middenweg 44, Zaandam  15.00 tot 17.00 uur

22 augustus

 • Bullekerk: Spinvis – Oog in Oog

23 augustus

 • Bullekerk: Sam Saxton
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Liza Ferschtman, Bach marathon, 13:00

26 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Calefax Rietkwintet met “Van Bach tot Debussy, 17:00 en 20:00

28 augustus

 • Bullekerk: Ruben Hoeke & Edgar Koelemeijer
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Ori & Omri Epstein met Brahms (cello), 17:00 en 20:00

29 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Hannes Minnaar, Schumann & Ravel, 17:00 en 20:00

Woensdag 2 september

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (ook 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.

Woensdag 9 september

Woensdag 16 september

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.
 • Carpe Noctem’ van het Zaanlands Lyceum in Zaantheater, 19:30

Donderdag 17 september

 • Carpe Noctem’ van het Zaanlands Lyceum in Zaantheater, 19:30

19 september

 • Jeugdkoor Bel Canto Oostzaan: Een lotje uit de loterij, De Kunstgreep, 14:00 en 20:00

30 september

 • Dolly Dots met de nieuwe show ‘Sisters on tour’ in het Zaantheater

Maandag 5 oktober

 • Grote Zaane Geschiedenisquix, 19.30 uur in het Zaantheater

Zaterdag 7 november

 • Demonstratie voor een inclusieve Sinterklaasintocht, georganiseerd door ‘Zaanstad kan het’ en ‘Zwarte Piet is Racisme’ (Kick Out Zwarte Piet) 8:00 – 18:00

8 oktober

 • Zaanse Beursvloer bij het Inntel Hotel, van 16.00 tot 17.30 uur

Vrijdag 13 november en zaterdag 14 november 

 • nationale en internationale bluesartiesten in Zaandam, tweedaagse editie van Blues aan de Zaan, Podium de Flux
2021

Op zaterdag 12 juni 2021 staat de eerste Zaans Regenboogparade gepland dwars door het centrum van Zaandam. Vanaf 5 juni tot en met 12 juni is de Zaanse Regenboogweek

Beatrixbrug: gele vlakken, zwarte strepen, rood-witte tape

De Orkaan - za, 11/07/2020 - 11:09

De nieuwe Beatrixbrug wordt een kleurrijk geheel. De afgelopen week zijn de zwarte strepen op de gele vlakken aangebracht.

Nu is het wachten nog op een rood-witte tape die op de schuine betonranden tussen fietspad en voetpad en tussen fietspad en autoweg moet komen om fietsers te waarschuwen.

Volgens Zaanstad voldeed de rood-witte markeringsstreep niet: “We hebben nu een soort tape besteld die zorgt voor een goede belijning tussen de paden. Daar wachten we nu op voordat de brug open kan.” aldus een bericht op Twitter. Volgens woordvoerder van wethouder Slegers wordt de rood-witte tape aankomende week aangebracht: “dat is een ruwere versie dan eerst. De levering heeft langer geduurd vanwege de coronatijd.”

De verkeersregelaars bij de brug meenden dat de verse strepen ‘spekglad’ waren, maar volgens Zaanstad is dat maar tijdelijk. De woordvoerder van wethouder Slegers stelt dat “deze belijning wordt toegepast bij praktisch alle bruggen in Zaanstad. Het is een beproefd middel. Als het net is aangebracht moet het even belopen worden. Dat slijt dan in. Het krijgt dan een niet-gladde structuur.”

Volgens de Fietsersbond voldoet de brug (die eigen op 20 juni al open had moeten gaan) helemaal niet: de fietspaden zijn te smal en de schuine betonranden zijn gevaarlijk.

De gele vlakken hebben niets te maken met de specifieke problemen van de Beatrixbrug, ze zijn als extra waarschuwing bedoeld zodat mensen niet aan de verkeerde kant van de slagbomen gaan wachten als de brug open gaat. Ze zijn vrijwel overal al aangebracht. De ongelukken bij de Den Uylbrug en Bernhardbrug waren de aanleiding. Bij de Wilhelminabrug ontbreekt deze markering nog.

Hier ons dossier over de Beatrixbrug.

 

Geel met zwarte strepen

Fote Fred Wolf (4 juli)

Foto Orkaan (4 juli 2020)

 

FabriekPanel: A Perfectly Normal Family

De Orkaan - za, 11/07/2020 - 09:36

Vanaf deze week gaat A Perfectly Normal Family in landelijke première.

Hierin volgen we een gezin waarvan de vader Thomas opbiecht zich eigenlijk vrouw te voelen. Hij verandert daarna snel in Agnete: een vrouw met zwierige jurken die opeens niet meer van voetbal lijkt te houden.

De vertoningen van deze film in De Fabriek worden mede mogelijk gemaakt door Bureau Discriminatiezaken en De Zaanse Regenboog.

Ons FabriekPanel over A Perfectly Normal Family

Lize Koele

“Deze film verdient een volle zaal. Ik ben in verwarring gebracht door deze film. Zeker als je in een vechtscheiding zit, heb je altijd de keuze: kies je voor je kinderen of ga je toch voor je eigen geluk? Deze man heeft een gezin gesticht, kan hij niet nog een paar jaar wachten tot zijn kind volwassen is? Het zet je zeker tot nadenken maar leert je ook dat je jezelf mag zijn.”

Siep Goedhard

“Mensen, ga toch deze aangrijpende film zien met een prachtig kleurenpalet aan personen. Ik ben seksuoloog en heb meerdere transseksuele mensen begeleid, het is zo’n maatwerk. Wat herkenbaar is, is de strijd die mensen moeten voeren voor hun geluk. Het is een realistisch verhaal mede door het acteerwerk van het jongste kind. Het laat goed zien dat de transvrouw niet perfect is. Ze wil te snel in het proces, zeker voor het jongste meisje, door met blote borsten de zee in te lopen.”

Je hoort wat Siep zegt: ga het zien!

Betonstorten bij de Wilhelminasluis

De Orkaan - za, 11/07/2020 - 08:09

Deze week werd er vooral veel beton gestort bij de kolkwanden van de Wilhelminasluis in Zaandam.

De kade aan de oostkant van de sluis begint vorm te krijgen. Ook is begonnen met het opruimen van oud materiaal. Fred Wolf was er voor De orkaan bij en legde het vast.

De bruggen zijn klaar alhoewel er alleen bussen over de Beatrixbrug mogen en het fietspad van de Wilhelminabrug nog steeds is afgesloten.

Ook het scheepvaartverkeer ondervindt nog hinder. De sluis is in juli gestremd wegens de werkzaamheden op maandag tot vrijdag tussen 07:00 en 11:00 en tussen 14:30 en 18:30. Voorlopig (‘tot nader bericht’) is de sluis ook nog dicht in het weekend tussen 07:00 en 09:00 en tussen 18:00 en 20:00.

Klik op de foto’s hieronder voor grotere versies en bekijk hier alle eerdere reportages van Fred.

Oud materiaal wordt verwijderd

Het overhevelen van beton

Betonstorten

Oostkade

P+R station Zaandijk Zaanse Schans voor campers

De Orkaan - za, 11/07/2020 - 07:40

Zaanstad wil ‘camperovernachtingsplaatsen’ op het P+R terrein achter station Zaandijk Zaanse Schans realiseren.

Dat zou betekenen dat de huidige plek voor campers daar aanzienlijk groter wordt.

De gemeente stelt dat “er nauwelijks overnachtingsplaatsen zijn voor bezoekers met campers in de stad.” (Waarschijnlijk bedoelen ze ‘gemeente’, Zaandijk en Koog a/d Zaan zijn dorpen.) Zaanstad:

“Met het groeiende aantal campers in Nederland en de toenemende overlast van campers die parkeren in de wijken rondom de Zaanse Schans, groeit de behoefte aan camperovernachtingsplaatsen in de buurt van de Zaanse Schans.

Het college is daarom voornemens om op het P+R terrein van het station Zaandijk Zaanse Schans camperovernachtingsplaatsen aan te wijzen. Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt, waaronder een voorkeursscenario, die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.”

De campers waren vorige jaar vaak in het nieuws vanwege overlast en de grote belangstelling voor deze gratis overnachtingsmogelijkheid. De plek was te klein voor de grote stroom campers die ook gebruik gingen maken van de parkeerterreinen in de omtrek. Nu krijgen ze meer ruimte.

Campers op parkeerterrein KFC, foto: Petra Hoogkamer, 2019

 

Waarheen? Bram van der Vlugt, Warrior-Zone, Shtandart, Harry Slinger, Schubert…

De Orkaan - za, 11/07/2020 - 07:20

Deze week o.a: Bram van der Vlugt, HemTuin, Zaanse Zomer Experience, Warrior-Zone nerfgametoernooi, Shtandart, Harry Slinger, Wheel Sensation, Schubert’s Winterreise, Excursie in het Guisveld…

Bijna alles is weer open in de Zaanstreek, vanaf 1 juli is er geen maximum meer aan het aantal bezoekers. Wel blijft de 1,5 meter-regel van kracht en moet er meestal gereserveerd worden.

Tips en suggesties? Stuur ze via Twitter, Facebook of mail naar De Orkaan.

Voor nu meer activiteiten: Agenda Zaanstreek.

Deze week

Zaterdag 11 juli

 • Bullekerk: Bram van der Vlugt – De Les, 19:30, 21:00
 • HemTuin, met o.a. Wheel Sensation
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd op Sportpark De Vijfhoek, Sportpark Poelenburg, Zaandam, 10:30
 • Warrior-Zone nerfgametoernooi, Balkenhaven festival terrein, Zaandam, 13:00-16:00
 • Bezichtiging van het fregat ‘Shtandart’, Zaantheater, Zaandam, 11:00-17:30

Zondag 12 juli

 • Bullekerk: Harry Slinger (Drukwerk) met zijn programma ‘Grand Café Slinger’
 • HemTuin, met o.a. Wheel Sensation
 • Warrior-Zone nerfgametoernooi, Balkenhaven festival terrein, Zaandam, 13:00-16:00
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Peter Gijsbertsen & Hans Eijsackers  met Schubert’s Winterreise, 13:30 en 16:30
 • Excursie in het Guisveld, vanaf station Wormerveer met de gidsen en boswachters van Staatsbosbeheer, tussen 10.00 en 11.30 uur vertrek. Aanmelden via: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/zaanstreek/ontdek-het-guisveld. Startpunt: Achter station Wormerveer.

Maandag 13 juli

 • Regenboog Salonmiddag Erasmushuis met een Salon- wandeling vanaf 14.30 uur bij de entree van het Erasmushuis.
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd bij sv Fortuna Wormerveer, 10:30
 • Dayna Kurtz, Flux op locatie, Doopsgezinde Vermaning Zaandam, Zaandam, 20:30

Dinsdag 14 juli

 • ‘Sociale contacten en leuke dingen’. Het digitale sociale leven is whats-app, beeldbellen etc. We kunnen ons vermaken met  Netflix, Spotify, gamen en e-books en willen veilig bestellen bij webshops, etc. Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam, 13.30 – 15.30 uur.
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd bij AV Zaanland, Atletiekvereniging Zaanland, Zaandam, 10:30
 • BallSports Zomeractiviteit, Topsportcentrum De Koog, Koog aan de Zaan, 13:00

Woensdag 15 juli

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (in de zomerperiode 5 en 19 augustus, 2 en 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd op Sportpark Hoornseveld, Korfbalvereniging ZKV, Zaandam, 10:30
 • BallSports Zomeractiviteit, Sportpark Poelenburg, Zaandam, 13:00
 • Urbandansworkshop door Dansstudio 2, Jongerencentrum BAAZ, Assendelft, 15:30

Donderdag 16

 • Zaken regelen met (overheids)instanties’: DigiD gebruik, vaak aangevuld met sms code, MijnBelastingsdienst, MijnING en andere ‘portals’, toegang digitale dossiers, QR-scan en andere zaken. Van 09.30 – 11.30 uur (ook de 23e). Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam.
 • BallSports Zomeractiviteit, Topsportcentrum De Koog, Koog aan de Zaan, 13:00
 • Zaanse Zomer Experience voor de jeugd op Sportpark Jagerspas, Sportpark Jagersplas, Zaandam, 10:30
 • Kickboks clinic door Westerkoogsport, Koog aan de Zaan, Molenwerf 44, 13:00
 • Gonda Kaai: Zonnemaanbloem, Cultureel Centrum Bullekerk (Westzijderkerk), Zaandam, 11:00

Vrijdag 17 juli

 • Bullekerk: Freek de Jonge, 20:00
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Dudok Quartet Amsterdam met Haydn & Brahms , 17:00 en 20:00
 • Zaanse LHBTIQ+ netwerkborrel in Het Pand, Zaandam van 15.00 tot 17.00 uur
 • Mart Hillen – in Concert, Cultureel Centrum Bullekerk (Westzijderkerk), Zaandam, 20:00
Langlopend
 • Expositie de ‘Zaanse Kunstsalon’ door de Willem Jansen Stichting, Galerie Staphorsius, Westzaan, (dinsdag t/m zaterdag, t/m 19/9)
 • Expositie Chocolaterie De Cacaoboom van olieverfschilderijen van Ria Roth, t/m 25 juli
 • Harswerk, overzichtstentoonstelling van Teppo Korte in PLAY room, Zaandam. Open: vr. t/m zo. 13 tot 18 u. (t/m 2 augustus)

 • Zaanse Zomersalon (3 juli – 27 augustus)

 • Expositie 100 jaar Zaanse ZegelZoekers, Gemeentehuis Zaanstad, Zaandam, t/m 14 augustus
Films & Video
 • Zondag 11 oktober organiseert Videoclub Zaanstreek Noord tijdens IFIKZ (Festival Zaanse Industriecultuur) het filmfestival ‘Zaanse Industrie toen en nu’ in de Stoomhal Wormer met historische en actuele films. De organisatie vraagt Zaankanters films en foto’s te maken van de Zaanse Industrie. Voorwaarden op videoclubzaanstreeknoord.nl.
Events (in het ‘echt’ en online) ALTIJD (check zelf of daar iets is)
Komende weken

Zaterdag 18 juli

 • Bullekerk: Freek de Jonge

Zondag 19 juli

 • Bullekerk: The Forces Sweethearts
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Nicolas van Poucke met Schumann, 13:30 en 16:30

Dinsdag 21 juli

 • ‘Sociale contacten en leuke dingen’. Het digitale sociale leven is whats-app, beeldbellen etc. We kunnen ons vermaken met  Netflix, Spotify, gamen en e-books en willen veilig bestellen bij webshops, etc. Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam, 13.30 – 15.30 uur.

Donderdag 23 juli

 • Zaken regelen met (overheids)instanties’: DigiD gebruik, vaak aangevuld met sms code, MijnBelastingsdienst, MijnING en andere ‘portals’, toegang digitale dossiers, QR-scan en andere zaken. Van 09.30 – 11.30 uur. Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam.

Vrijdag 24 juli

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Nathalia Milstein met Chopin, Liszt, Bartók & Prokofiev, 17:00 en 20:00
 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl

Zaterdag 25 juli

 • Bullekerk: Carel Kraayenhof
 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl

Zondag 26 juli

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Reizend MuziekGezelschap met een verrassingsprogramma, 13:30 en 16:30
 •  Zaanse Regenboog Café 50+ Grand Café Atlantic, Zuiderhoofdstraat 84, Krommenie, 15:00

29 juli

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Quirine Viersen & Thomas Beijer met Mendelssohn & Escher, 17:00 en 20:00

31 juli

 • Bullekerk: Mylou Frencken & Dorine Wiersma

1 augustus

 • Bullekerk: Henk Poort

2 augustus

 • Bullekerk: Marjolein Keuning – intiem concert in de buitenlucht

3 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Busch Trio met Dvořák Dumky & Shostakovich, 17:00 en 20:00

4 t/m 8 augustus

 • Huttenbouw Zaandijk, Dr. J.J. van der Horststraat 2 B, voetbalveldje ZFC-gebouw Zaandijk (DOORGANG ONBEKEND)

Woensdag 5 augustus

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (in de zomerperiode ook 19 augustus, 2 en 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.

7 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Lucie Chartin, Daniel Lanthier, Octavie Dostaler-Lalonde, Artem Belogurov met “Amore Impossibile” Barokcantates, 17:00 en 20:00
 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl

9 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Fancy Fiddlers, Kinderconcert in de tuin, 12:30 en 14:30

9 t/m 13 augustus

 • Huttenbouw Krommenie op grasveld aan de Van Allenstraat (DOORGANG ONBEKEND)

10 t/m 14 augustus

8 augustus

 • Bellekerk: Tim Knol

9 augustus

 • Bull;ekerk: Fernando Lameirinhas & Juan Pablo Dobal

12 augustus

 • Bullekerk: Martin Mans – orgel

13 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Thomas Beijer met werken van o.a. Schumann, 17:00 en 20:00

14 augustus

 • Bullekerk: Alex Roeka – Rauwe Genade

15 augustus

 • Bullekerk: Tangarine
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Van Baerle Trio met Beethoven & Saint-Saëns, 17:00 en 20:00

Woensdag 19 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Dudok Quartet Amsterdam met Haydn & Brahms, 17:00 en 20:00
 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (in de zomerperiode ook 2 en 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.

20 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Maria & Nathalia Milstein met Grieg, Smetana en Ravel, 17:00 en 20:00

21 augustus

 • Saense School voor Beeldende Kunst, zomerspecials, op het plein van de Bullekerk, vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, vooraf opgeven via mail naar info@saenseschool.nl
 • Zaanse LHBTIQ+ netwerkborrel in Lab 44, Middenweg 44, Zaandam  15.00 tot 17.00 uur

22 augustus

 • Bullekerk: Spinvis – Oog in Oog

23 augustus

 • Bullekerk: Sam Saxton
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Liza Ferschtman, Bach marathon, 13:00

26 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Calefax Rietkwintet met “Van Bach tot Debussy, 17:00 en 20:00

28 augustus

 • Bullekerk: Ruben Hoeke & Edgar Koelemeijer
 • MuziekHaven Zomerconcerten: Ori & Omri Epstein met Brahms (cello), 17:00 en 20:00

29 augustus

 • MuziekHaven Zomerconcerten: Hannes Minnaar, Schumann & Ravel, 17:00 en 20:00

Woensdag 2 september

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00 (ook 16 september. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.

Woensdag 9 september

Woensdag 16 september

 • Financieel Café, gerund door getrainde vrijwilligers van Humanitas, voor alle inwoners van Wormerland met vragen over geldzaken. Het kan gaan over rondkomen, bijstand, schulden, zakgeld of hoe breng ik mijn financiën op orde. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van 13.30 – 16.00. De Omslag, Faunastraat 62 te Wormer.
 • Carpe Noctem’ van het Zaanlands Lyceum in Zaantheater, 19:30

Donderdag 17 september

 • Carpe Noctem’ van het Zaanlands Lyceum in Zaantheater, 19:30

19 september

 • Jeugdkoor Bel Canto Oostzaan: Een lotje uit de loterij, De Kunstgreep, 14:00 en 20:00

30 september

 • Dolly Dots met de nieuwe show ‘Sisters on tour’ in het Zaantheater

Maandag 5 oktober

 • Grote Zaane Geschiedenisquix, 19.30 uur in het Zaantheater

Zaterdag 7 november

 • Demonstratie voor een inclusieve Sinterklaasintocht, georganiseerd door ‘Zaanstad kan het’ en ‘Zwarte Piet is Racisme’ (Kick Out Zwarte Piet) 8:00 – 18:00

8 oktober

 • Zaanse Beursvloer bij het Inntel Hotel, van 16.00 tot 17.30 uur

Vrijdag 13 november en zaterdag 14 november 

 • nationale en internationale bluesartiesten in Zaandam, tweedaagse editie van Blues aan de Zaan, Podium de Flux
2021

Op zaterdag 12 juni 2021 staat de eerste Zaans Regenboogparade gepland dwars door het centrum van Zaandam. Vanaf 5 juni tot en met 12 juni is de Zaanse Regenboogweek

Pagina's