Bezwaarschrift OZB indienen met voorbeeld

Woonlasten Zaanstad 2013 hoogste van Nederland

UPDATE voor 2013. Vorig jaar heeft gemeente Zaanstad systematisch alle bezwaarschriften van bewoners aan de rondweg in Westerkoog afgewezen. Wij raden u aan om dit jaar van een gespecialiseerd buro gebruik te maken. Zij werken meestal op basis van no cure no pay, of kostenneutraal. Inmiddels zijn er nieuwe geluidskaarten verschenen. Opvallend is dat met de laatste geluidskaarten uit 2007, de kaarten van 2012 nagenoeg geen verschil laten zien. Openstelling van busbrug De Binding met een toename van 400 naar nu bijna 6000 auto's per dag door de woonwijk heeft voor de gemeente nagenoeg geen invloed van het geluid op de woningen aan de rondweg. Inmiddels laten verkoopcijfers forse waardedalingen zien, soms tot wel 25% van de WOZ waarde.

UPDATE voor 2012. De busbrug is officieel open vanaf 1 juni 2010 en valt daarmee binnen de peildatum van 1 januari 2011. Lees ook twee nieuwe bijlagen uit het NRC van 3 maart en een kadasterkaart van de wijk te vinden op www.vindjeeigenhuis.nl 
U kunt ook het bezwaar gratis uit handen geven aan bijvoorbeeld minderozb.nl

Het loont zeker de moeite als bewoner van Westerkoog bezwaar te maken tegen de OZB. In het bijzonder voor de bewoners aan de rondweg De Wildeman en De Glazenmaker heeft dit een grote kans van slagen.
Want waarom moet Westerkoog - één van de meest welvarende woonwijken in Zaanstad- opdraaien voor de (over)lasten van het duurste (71 miljoen) gemeentehuis van Nederland (zie Binnenlands Bestuur) en het nieuwe centrum Inverdan? Zowel het bestemmingsplan Westerkoog als het bestemmingsplan busbrug de Binding zijn in 2009 met goedkeuring van de Raad en B&W gewijzigd, waardoor de wijk niet alleen bestemmingsverkeer kent, maar nu ook duizenden auto's doorgaand verkeer per dag en nacht.

U kunt binnen zes weken na dagtekening op de beschikking bezwaar indienen.
Vergeet niet dat de WOZ-waarde invloed heeft op de inkomstenbelasting door het eigen woningforfait en de waterschapslasten. 
Om het makkelijk te maken vindt u bijgevoegd een voorbeeldbrief om uw bezwaar in te dienen. U moet natuurlijk wel uw eigen gegevens indienen. Een waardevermindering van 20%, kan gezien de nieuwe omstandigheden, als redelijk worden gezien. Dit is inclusief de officiële landelijke daling van huizenprijzen van 5,3% in 2009.
Opvallend is dat Zaanstad dit jaar heeft gekozen voor een forse verhoging van de Afvalheffing en Rioolrechten. Met woonlasten inclusief heffingen staat Zaanstad op nr. 1 in Nederland. Zie (rapport COELO).

Reacties

De oproep voor het maken van bezwaar tegen de OZB heeft onverwacht veel reacties opgeroepen. Sommige bewoners hebben al een bezwaar ingediend en deze als voorbeeld toegestuurd.  Kijk bijvoorbeeld op WOZ waarde Zaanstad.
Hier vindt u voorbeeld 1 en voorbeeld 2. Doe er uw profijt mee. Naast Webregio heeft ook het Noord Hollands Dagblad in een artikel aandacht besteedt aan het indienen van een bezwaar door de bewoners van Westerkoog. Opvallend is dat in dezelfde krant een artikel staat over het nieuwbouwproject Murano en de ontwikkelaar, die de gemeente 25 maart a.s. voor de rechter sleept in een conflict over de verlegging van de Houtveldweg.
Dat de gemeente Zaanstad zich niet aan afspraken houdt, is iedereen bekend. In Westerkoog voelen wij dit aan den lijve.
De Houtveldweg zou namelijk worden verlegd, omdat het nu pal naast het appartementencomplex Murano ligt. Maar zoals altijd; het geld is op bij Zaanstad. Beter een paar ton aan advocaten en deskundigen, dan een paar miljoen om een weg te verleggen. Waar hebben wij dit eerder gezien?
In Westerkoog raast het verkeer nu op enkele meters van de huizen voorbij. Ondanks hogere geluidswaarden ziet de gemeente zich niet verplicht maatregelen te nemen als geluidsarm asfalt, isolatie woningen, of een 30km zone.  En dit is nog maar het begin van de verkeersoverlast. Zaanstad is druk doende de doorgang naar de Zuidelijke randweg open te stellen. Daarmee wordt een directe noord-zuid verbinding gemaakt tussen de A8/N515 in het Noorden en de Zuidelijke randweg in het Zuiden door de woonwijken Westerwatering en Westerkoog. Als straks Murano en de Spoorstrip klaar zijn, komen er nog eens duizenden auto's extra door Westerkoog.
Tenslotte zal de Houtveldweg verbreed worden naar vier rijstroken, die straks allemaal uitkomen op die ene rijstrook voor auto's en fietsers van 7 meter breed in Westerkoog.

Vorig jaar heeft de gemeente Zaanstad veel bezwaren van bewoners op de WOZ waarde van hun huis in Westerkoog afgewezen. Dit jaar krijgen veel bewoners aan de rondweg in Westerkoog zelfs te maken met een verhoging van de WOZ waarde van bijna 3%.
De ingrijpende planologische wijziging van de gesloten woonwijk Westerkoog met slechts één ontsluitingsweg naar een doorgaande route via busbrug De Binding heeft voor de gemeente Zaanstad geen enkele invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de woonwijk. Over de rondweg rijden nu dag en nacht meer dan 6000 auto's en vrachtauto's met een gemiddelde snelheid van 50km/u op slechts enkele meters van de woningen. Toegezegde maatregelen zoals geluidsarm asfalt of verkeersremmende maatregelen zijn nooit genomen.
Daarom kiezen veel bewoners nu voor gespecialiseerde gratis bijstand voor het indienen van een WOZ bezwaar. Een van de buro's, die wij aanraden is WOZ-specialisten, omdat zij ook bij een afwijzing van de gemeente kosteloos bij de rechter procederen. Mede gezien de vergelijkingsobjecten in andere wijken zoals Rooswijk en Krommenie - zonder sluipverkeer voor de deur - is de kans van slagen zeer groot.
Zie de website WOZ specialisten.

P.S. Mocht u problemen hebben met het scannen en omzetten naar PDF van uw beschikking of taxatieverslag laat u het dan even weten voor hulp.