Zaanstad: gat in de weg, in de wet, in de hand

Fietser aangereden door politieauto op de rondweg WesterkoogEen korte opsomming over de ontwikkelingen rond de busbrug voor de wijkbewoners, die weer zijn teruggekeerd van vakantie.
De strak geregisseerde voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente van maandag 15 juni over de openstelling van de busbrug heeft tot nu toe weinig nieuws gebracht. Op veel vragen wordt geen antwoord gegeven, toezeggingen worden niet gedaan, omdat zoals meestal beloftes niet worden nagekomen.

Avond in de Vuister
Volgens wethouder Linnekamp gaat de avond niet over de openstelling van de busbrug. Dit besluit is immers al lang genomen. Het gaat over de veiligheid op de rondweg. Zijn rechterhand, verkeersdeskundige Klaas Steernberg wijst nogmaals op de inrichting van de rondweg die verkeerstechnisch gezien een grote mate van veiligheid garandeert. Al bij zijn presentatie in 2003 was de nodige scepsis onder de wijkbewoners. ‘De weg wordt zo ingericht, dat er niet harder dan 40 km p/u gereden zal worden’, aldus Steernberg tijdens een wijkvergadering. Nu zegt Steernberg, dat de gemiddelde snelheid op de rondweg 45 km/u is en daarmee acceptabel. Uit de cijfers van de smileys kun je inderdaad opmaken, dat als de een 30 km/u rijdt en de ander 60 km/u, de gemiddelde 45 km/u is. Uit de cijfers blijkt ook, dat 1 op de 3 harder dan 50 km/u rijdt. Snelheden van 70 km/u, 80 km/u en zelf 100 km/u zijn geen uitzondering. Maar zover wil de verkeersdeskundige niet gaan en ontkent dat er sprake is van een racebaan. Ook kan hij geen antwoord geven op de vraag hoeveel auto’s direct na de openstelling door de wijk zullen rijden. Vreemd is dat hij wel weet hoeveel auto’s erover 10 jaar door de wijk zullen rijden.

Wijkwethouder Hans Luiten, ook op de bijeenkomst aanwezig, heeft geen woord gezegd. Het laatste wat wij van hem hoorden was in 2008: “De busbrug openstellen en zeggen jongens de mazzel, zal geen sprake van zijn”. Helaas zal dit wel de realiteit zijn. De aanwezigen mogen als in een kindercrèche rode stickertjes op een kaart van de rondweg plakken. Iedere rode stip markeert een gevaarlijk punt. Het resultaat is een bloedrode kaart, waarbij vooral de oversteekplaatsen en de kruising bij Total eruit springen.

Wethouder Piet Keijzer in wiens portefeuille de busbrug zit, heeft zich nog nooit laten zien in de wijk. De enige reactie op de SP website: “Medio september (2006) komen wij met voldoende argumenten om de vrijstellingsprocedure over de busbrug te starten. In het najaar 2009 zal het vroegste moment zijn dat de busbrug daadwerkelijk opengaat,” stelt Piet Keijzer. In zijn ‘Keijzerlijke Gesprekken’ praat hij vol lof over mondige wijken. Helaas gaat dit alleen op als men naar de mond van de keizer spreekt. De SP is de partij die zich hard maakt voor slaapgestoorden door de vele verlichting ’s nachts. Dat straks Westerkoog wakker ligt vanwege het vele verkeerslawaai maken ze zich minder zorgen om.
Als wethouder van Verkeer en Onderwijs Robert Linnekamp na afloop zegt: “De veiligheid op de rondweg heeft niets te maken met de openstelling van de busbrug”, is verder overleg zinloos. Bewoners dringen aan op een verslag van deze avond en daadwerkelijke acties die de gemeente moet ondernemen om de rondweg veiliger te maken. De toekomst zal het wijzen of het de zoveelste bijeenkomst in de wijk is met halve waarheden en hele leugens.

Advocatenkantoor Houthoff Buruma
De Stichting wordt deze zomer verrast met een 20 kg pakket, bestaande uit vier zware ordners ‘Dossier Busbrug Gemeente Zaanstad’ van het advocatenkantoor Houthoff Buruma aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam. Niet zomaar een advocaat, maar één van de topadvocaten met uurtarieven rond de EUR 400,- Het betreffende dossier aanleggen moet al zo’n EUR 20.000 hebben gekost. Dossier Advocatenkantoor Houthoff Buruma inzake Busbrug Zaanstad
De Stichting heeft al eens een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de wijk, maar nog nooit een officiële reactie gekregen. De ex-wijkmanager liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “De gemeente subsidieert geen groepen die tegen haar zijn.” Zaanstad anno 2008. De Stichting is niet tegen de gemeente, maar streeft dezelfde doelen na: een veilige en leefbare wijk (stad).
In de bijgesloten brief van het advocatenkantoor aan de bestuursrechter in Haarlem staat: ‘Telefonisch heeft u mij meegedeeld dat het College tot 10 augustus 2008 haar verweerschrift in bovenvermelde procedures kan indienen'. Tweeduizendacht. Je betaalt duizenden euro’s, maar dan heb je ook wat, gaat niet op bij luxueuze advocatenkantoren.
Naast dit advocatenkantoor heeft de gemeente het externe buro Lichtveld Buis & Partners in de arm genomen. Inmiddels drie rapporten verder deugt er nog weinig van onderbouwing en cijfers. De burgers van Zaanstad betalen tenslotte de rekening.

Isolatie woningen aan de busbrug
Ongeloof heerst bij de Stichting bij het lezen van de verschillende verweerschriften van de gemeentelijke juristen. Met name over de hogere geluidwaarden maakt de gemeente het bont. Zonder blikken of blozen schrijven zij dat door een gat in de wet geluidhinder zij wel hogere geluidwaarden mogen vaststellen, maar niet verplicht zijn maatregelen te treffen. Voor de woningen direct aan de busbrug is een ontheffing gevraagd voor 53 dB, voor de woningen aan de rondweg is 63 dB vastgesteld, maar hiervoor worden geen maatregelen getroffen, dankzij het gat in de wet. Geen geluidarm asfalt op de rondweg, geen isolatie aan de huizen.

Geluidmetingen aan de rondweg > 80 dB!De bewoners aan de busbrug - met name de Aagje Dekenstraat - hebben tijdens de vakantie een schrijven ontvangen over de voorgenomen isolatie aan hun woningen. De woning die het dichtst bij de busbrug staat, krijgt helemaal geen isolatie, andere woningen slechts de bovenverdieping of de dakkapel. Men kan ook voor een duurder isolatiepakket kiezen, maar dit komt dan voor eigen rekening. Verder een aantal voorwaarden, die men moet ondertekenen, zoals: ‘Mocht u binnen vijf jaar uw woning verkopen, dan dient de nieuwe koper ook met de voorwaarden akkoord te gaan.‘ Binnen twee weken moeten de bewoners de ondertekende formulieren terug te sturen. De Stichting heeft inmiddels een verweer naar de gemeente gestuurd en een klacht ingediend bij de ombudsman.
De verkeersintensiteit op de busbrug zal toenemen van 400 voertuigen naar 8000 voertuigen per dag (rapport nr. 3 Lichtveld Buis & Partners). Hier komt zelfs de gemeente niet meer geloofwaardig bij de rechter over met een karige of geen isolatie.

Deze zomer hebben wij geluidmetingen aan de rondweg gedaan. Zowel de geluidwaarden direct naast de weg, als op de woningen aan de weg, blijken veel hoger te zijn dan de gemeente in haar berekeningen aangeeft. In het bijzonder geven bussen en vrachtauto’s waarden boven de 80 dB aan. Wettelijk geldt 65 dB als bovenwaarde en voor woonwijken is de voorkeurwaarde 48 dB. Personenauto’s die over de mollengangen rijden, produceren een geluid tussen de 70 dB en 75 dB. ‘Meten is weten’, waarmee wij de rechter proberen te overtuigen. Zoeken naar gaten in de wet en daarmee het leefmilieu aantasten, zien wij als onbehoorlijk bestuur.

Veiligheid rondweg - mollengang
Bijgevoegd het bericht uit het Noord Hollands Dagblad: Politieauto rijdt fietser aan. De aanrijding vond plaats op donderdag 13 augustus om 9.15 u. op de rondweg ter hoogte van de busbrug. Zie foto’s. De ware toedracht kennen wij niet. Het krantenbericht is nogal eenzijdig, alsof het niet de schuld van de politie is, maar van de busbrug. De piramides bevinden zich vele meters verder op de busbrug, terwijl de aanrijding op de rondweg plaats vond. Dat de fietser er met paar blauwe plekken vanaf is gekomen, mag een wonder heten. Zijn fiets is geplet en moest met een krik onder de politieauto vandaan worden gehaald. De fietser, die is afgevoerd met een ambulance naar het ziekenhuis, kon gelukkig dezelfde dag naar huis.
Duidelijkheid over de aanrijding zal er nooit komen. Verschillende verzoeken om verslagen van aanrijdingen en bijna-aanrijdingen op de rondweg worden door de politie niet beantwoord. Of als er een antwoord komt, gebeurt er nooit iets op of aan de rondweg. Iedere wijkbewoner weet beter; dagelijks is het bijna raak. Wijkbewoners ergeren zich al langer aan het rijgedrag van de politie door de wijk. Zij rijden bijzonder hard, stoppen niet voor oversteekplaatsen en lijken maar één doel te hebben, zo snel mogelijk door de wijk over de brug. Duidelijk is, dat het opheffen van de vrijliggende fietspaden een grote fout is geweest. Nu al is de rondweg levensgevaarlijk. Straks na de openstelling van de brug zullen duizenden auto’s extra over de rondweg komen. De snelheid blijft 50 km/u. Geen 30 km/zone of verkeersremmende maatregelen.

Losliggende stenen in de mollengangenEen andere ergernis zijn de mollengangen. De gemeente heeft duidelijk geen rekening gehouden met de intensiteit, snelheid en zwaarte van het verkeer. Dagelijks denderen bussen en vrachtwagens door de wijk. Gevolg: de stenen van de mollengangen liggen los en geven een geluid alsof er een mitrailleur afgaat. Voor tweewielers een bijzonder gevaarlijke situatie. Stenen kunnen makkelijk loskomen en door vandalen worden meegenomen. Een ander effect is het water dat in de mollengang blijft staan na een stevige regenbui, waardoor de stenen nog dagenlang nat en glad zijn.

Zaanse politiek
Alle partijen zijn voor openstelling van de busbrug. Het compromis: de spitssluiting is een wassen neus. De fysieke afsluitingen in de vorm van piramides zullen verdwijnen. In de plaats komt een camera, die de kentekens zal registeren van de auto’s die tijdens de spits gebruik van de busbrug maken. In praktijk zal deze camera een paar maanden werken, waarna hij zoals nu vaak bij de piramides defect blijkt te zijn. De politie heeft geen tijd voor handhaving en de busbrug is volledig opengesteld.

Raadslid en wijkbewoner Piet van Tellingen: “Ik heb geaccepteerd dat de busbrug opengaat, maar dat ik een warm voorstander ben: neen.” Het CDA heeft zoals alle partijen in Zaanstad wel gekozen voor openstelling. Politiek gaat het tenslotte om de zetelwinst bij de verkiezingen. En wie tegen is, zal het met een zetelverlies moeten betalen, aangezien 95% voor openstelling is en maar 5% tegen.

De Stichting heeft een presentatie gehouden tijdens het Zaans Beraad. Ook na verschillende oproepen aan de fracties zwijgt de Zaanse politiek.

De gemeente heeft een gat in de hand voor het inhuren van dure externe buro’s. De mollengang is een grote misser en uiteindelijk niet meer dan een gevaarlijk gat in de voor veel geld aangelegde rondweg.
De gemeente heeft al haar hoop gezet op het gat in de wet geluidhinder, waarmee de woningen aan de busbrug en in Westerkoog maximaal belast worden, zonder dat zij wettelijk verplicht is maatregelen te nemen.

De bewoners en Stichting moeten het doen met giften, gezond verstand en een flinke dosis rechtvaardigheidsgevoel.
Tenslotte geven alle gemeentelijke plannen op het gebied van Luchtkwaliteit, Geluid en Verkeer de Stichting gelijk.
Anno 2009 een woonwijk openstellen voor doorgaand verkeer - ter ontlasting van provinciale wegen en een verkeersluw stadscentrum – compleet met geluidschermen is nog niet vertoont in Nederland.

Nu 400 auto's per dag over de busbrug, straks 8000. Vrijliggende fietspaden zijn opgeheven.
Straks de gevaarlijkste kruising van Zaanstad.
 Politie rijdt fietser aan op de rondweg voor de busbrug, waar zijn de vrijliggende fietspaden gebleven?

Reacties

Een voorbijganger om 9.15 op de Wildeman (Donderdag 13 Augustus 2009 17:05 uur)
Wat een raar verhaal. Als de politie auto achteruit reed, knalde die dus op de fietser en niet andersom. De oudere man was op weg om z‘n oud papier in de papier container te stoppen. Heeft dus echt geen haast gehad. Maar kijk ook eens naar de plek waar de politie auto staat en de fiets verkreukeld onder de wagen ligt. Staat haaks op de rijrichting van de bus brug en is bijna op het zebrapad/fietsoversteekpad voor de Prinsenstichting. Met de autoneus in de richting van de Wildeman, voorbij de afslag naar de busbrug en niet in de richting van de busbrug. Zou de politie auto soms te ver zijn doorgereden in de grote haast, de afslag hebben gemist, achteruit zijn gereden en de fietser op de oversteekplaats gewoon hebben geschept. De man lag bij de achterzij van de auto en de fiets er onder. Het verhaal zou dus best iets anders kunnen zijn. En is het niet zo dat bij achteruitrijden die partij altijd schuldig is wanneer er een aanrijding plaats vindt? Het geschreven verhaal is erg dus feitelijk onkuist en tendensieus. Het probeert de schuld bij het slachtoffer te leggen. Rare journalistiek. En de politieman/vrouw zal zich enorm rot voelen over dit voorval en het absoluut niet met opzet hebben gedaan. Ook hij/zij doet dit niet met opzet. Beterschap voor de fietser en sterkte voor de politie man/vrouw.

Tijdens de vergadering van 12 oktober in de Vuister stond de veiligheid op de rondweg weer op de agenda. Voor de goede orde: in 2003 is al een plan unaniem door alle partijen (bewoners, gemeente, Connexxion, politie en brandweer) aangenomen voor verbeteringen aan de rondweg. In het kader van Duurzaam Veilig, een convenant door de gemeente ondertekend, zou de rondweg een 30 km zone worden, verhoogde middengeleiders bij de oversteekplaatsen, bussen die halteren op de weg, etc. De gemeente heeft dit plan zonder overleg weer ingetrokken. De Stichting houdt vast aan deze plannen en vindt het daarom weinig zinvol om opnieuw over de inrichting te gaan praten, te meer daar de gemeente heeft aangegeven geen geld te hebben voor aanpassingen. De openstelling van de busbrug is voor de gemeente een gepasseerd station, omdat dit besluit – door het College – al lang genomen is. Wethouder Linnekamp zegt: ‘Openstelling van de busbrug heeft niets te maken met de veiligheid op de rondweg.” Voor de Stichting is zo iets als, praten over de veiligheid in het vliegtuig, terwijl de gezagvoerder heeft besloten de deuren open te zetten. Volkomen absurd.
De Stichting heeft ooit een zienswijze ingediend voor de Brede School. Een dergelijk groot gebouw voor alleen leerlingen van buiten de wijk, zonder goede aan- of afvoerwegen past niet in het middengebied van de wijk. Toen sprak de gemeente over 60 busjes, die de leerlingen via de Molenwerf en Cacaomolen zouden aanvoeren. Al snel werden het 40 busjes en nu zijn het nog maar 18 busjes. Over het besluit voor de bouw van de Brede School is nooit binnen het Wijkoverleg gesproken.
Ontwikkelingen die te wachten staan, maar geen overleg plaatsvindt: afbraak sporthal en bouw van woningen. Uitbreiding winkelcentrum met een ondergrondse parkeergarage. De Dekamarkt heeft aangegeven te willen uitbreiden. In praktijk zal dit een verschraling van het gevarieerde winkelaanbod in het winkelcentrum betekenen. De bakker, groenteboer, visboer en kaasboer zullen op den duur verdwijnen.
Het bestemmingsplan Westerkoog – nooit in een wijkoverleg besproken - ligt inmiddels bij de Raad van State. In dit volgens de gemeente conserverende plan, dat slechts een bevestiging is van de huidige situatie, zal niets veranderen. Helaas krijgt de rondweg in het plan de bestemming Verkeer in plaats van Verblijfsdoeleinden. Dit betekent in praktijk dat een onbeperkt aantal auto’s van de rondweg gebruik mag maken. Het resultaat is een verkeersweg zoals in Wormerveer de Wandelweg (onderdeel Provinciale weg), of sluipverkeer zoals in Westzaan. De spitssluiting moet u met een korreltje zout nemen. In de nieuwe plannen van de gemeente wordt al lang gesproken over een totale openstelling, of wordt de spitssluiting helemaal niet meer genoemd. Het gevolg: U kunt straks bij uw voordeur aansluiten in de file naar de oprit van de A8. Stoplichten bij de busbrug en Total, toeritten op de rondweg afgesloten, geen fietsers op de rondweg en parkeerplaatsen langs de weg. En hoe de kinderen in onze woonwijk naar school moeten via de rondweg is uw probleem.
Wijkwethouder Luiten neemt alvast een voorschot, als hij zegt dat de busbrug alleen bij calamiteiten opengaat. Een calamiteit is Inverdan, als daar het verkeer straks dreigt vast te lopen. Hiermee is overduidelijk, dat de openstelling van de busbrug een direct gevolg is van Inverdan en niet zoals de gemeente in haar onderbouwing aangeeft: het versterken van de sociale cohesie tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog. Ook de belofte van Hans Luiten: “Simpel de busbrug opengooien en zeggen jongens de mazzel zal zeker niet gebeuren”. Het gebeurt wel!
De Stichting heeft voor de tweede keer, na een oproep van wethouder Linnekamp, een aanvraag naar het leefbaarheidsbudget van de wijk gedaan. Met dit geld willen wij verkeersdeskundigen inhuren voor een veilig plan voor de rondweg. Helaas weer geen reactie van de wethouder. Wij streven allemaal hetzelfde doel na: ‘Een veilige en leefbare woonwijk’.
Ook de wijkmanager zou eerlijker moeten zijn; op de vraag wanneer de busbrug opengaat, antwoordt hij: “Niet dit jaar maar begin volgende jaar zal de brug opengaan, omdat er een aantal werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, die tijd kosten, zoals het aanleggen van geluidsarm asfalt en het plaatsen van camera’s op de brug.” Het antwoord moet zijn: De gemeente heeft een aantal procedurele fouten gemaakt. Zo lag de aanvraag Hogere Geluidswaarden een half jaar bij de bestuursrechter in Haarlem in plaats van de Raad van State. Ook al heeft de gemeente een van de duurste advocatenkantoren aan de Zuidas in de arm genomen, nog rammelt de zaak aan alle kanten.
U steun is onontbeerlijk, meldt u aan en doe een donatie of geef een machtiging voor de verschillende procedures. Alleen met uw steun blijft Westerkoog een veilige en leefbare woonwijk. Reageer voor het te laat is en Inverdan tot calamiteit is verheven.