Art. 19.2 procedure de Binding

Busbrug open of dicht?Westerkoog, juli 2007. Tijdens de inloopmiddag voor de openstelling van de Busbrug heeft de gemeente de procedure bekend gemaakt. De gevolgde weg is een vrijstellingsprocedure (art 19.2 WRO) op het bestemmingsplan. Wijziging van het bestemmingsplan is door de Raad van State in 2003 naar de prullenbak verwezen. Daarom deze lichte procedure om alsnog de Busbrug - buiten de spits - open te stellen. Met name de metingen en berekeningen wekken nogal verbazing. Van enige toename van verkeer, luchtverontreining en geluid is nauwelijks sprake. De hele procedure heeft slechts betrekking op de Busbrug zelf. Daarom heeft het voor bewoners aan de rondweg weinig zin om bezwaar aan te tekenen, aldus de ambtenaren tijdens de voorlichting. Maar niets is minder waar; de zienswijzen van bewoners zijn al in de maak. Het belooft weer een warme herfst te worden en nog jaren van procederen. Argumenten van voor- en tegenstanders zijn genoegzaam bekend. De rechter mag een uitspraak doen. Opwarmertje is het terugfluiten van de gemeente door de rechter in Westerwatering. De bouw van Murano, onderdeel van Inverdan, ligt stil omdat de meetmethode van de gemeente niet deugt.