Hard voor Westerkoog

Hard voor WesterkoogDe verschillende plannen en procedures binnen de wijk maken het voor de gewone wijkbewoners moeilijk een goed beeld te krijgen, wat er de komende jaren te wachten staat. Sinds november vorig jaar lopen er twee procedures voor openstelling van busbrug De Binding. Nu drie rapporten verder zal de vrijstellingsprocedure opnieuw ter visie worden gelegd.
Ondertussen is ook het ontwerpbestemmingsplan aan de Raad gepresenteerd. Stichting Rondom De Binding heeft tijdens het Zaans Beraad haar standpunt uiteengezet.
Daarnaast is het Zaans Verkeers en Vervoersplan ter visie gelegd.
En tenslotte loopt de vrijstellingsprocedure voor de Brede School in het centrum van de wijk.
Binnenkort houdt de gemeente een informatieavond voor de bewoners. U mag aan wijkwethouder Luiten of busbrugwethouder Keijzer uw visie geven. Een beetje laat, omdat alles al staat gepland. Met hun hart voor Westerkoog breken zij eerst het wijkcentrum de Vuister met de bibliotheek af. De sporthal staat ook op de lijst. En de toekomst van het gezondheidscentrum is onduidelijk. Net zoals het hele middengebied van Westerkoog – behoudens de Brede School - zijn er geen duidelijke plannen. Tenminste niet openbaar, maar duidelijk is wel, dat het volgebouwd zal worden. De vraag is alleen waarmee. Woningbouw is niet mogelijk gezien de geluidsnormen, maar met de nieuwe bestemming ‘Maatschappelijk’, kan men vele kanten op. Het woonservice project biedt vele mogelijkheden voor de bouw van zorgcentra.


Bron van onrust is nog altijd de rondweg. Met veel moeite zijn de laatste cijfers van de smileys boven water gekomen. Extreem hoge waarden boven de 100 km/u heeft de gemeente eruit gefilterd. Wij hebben de extreem lage waarden van 7 km/u eruit gehaald. Het resultaat is dat één op de drie auto’s harder dan 50 km/u rijdt op De Wildeman. Op De Glazenmaker is dit één op de tien. Maar hier geldt, dat de smiley wel erg dicht na de bocht staat. Duidelijk is dat het niet de beleving van de bewoners is, dat er veel te hard op de rondweg gereden wordt, maar dit onderbouwd kan worden met cijfers. Het argument van de gemeente: ‘het is een kwestie van wennen’, gaat niet op.
Het is de gemeente die het onnodig ingewikkeld maakt met haar plannen voor Westerkoog. Plannen die allang gemaakt zijn, voor bewoners om een visie wordt gevraagd. “Hard voor Westerkoog”, is de werkelijke houding van de gemeente.

Uw ondersteuning is nodig om Westerkoog veilig en leefbaar te houden. Wordt donateur van de Stichting. Honderdzestig wijkbewoners gingen u voor.

UPDATE: Nieuwste, vierde rapport, binnen een jaar voor de geluidsbelasting en luchtkwaliteit bij openstelling van de busbrug hieronder bijgevoegd.