Oppositie Zaanstad dient motie in voor veiliger rondweg Westerkoog

Onder leiding van GroenLinks, SP en ZIP is een motie ingediend om de rondweg van Westerkoog veiliger te maken. De motie wordt gesteund door de overige oppositiepartijen: DZ, Rosa en POV. Tegen zijn de collegepartijen: D66, PvdA, VVD, CU, CDA en ZOG. De motie is daarom verworpen met 20-19. Een bekende stemuitslag in de huidige gemeenteraad door de meerderheid van één zetel van de ZOG.

Motie 37
Fractievoorzitter Paul Laport van GroenLinks verdedigt de motie, die de rondweg van Westerkoog veiliger moet maken. De rondweg wordt al jaren gezien als onveilig voor langzaam verkeer. De situatie na de gedeeltelijke openstelling van busbrug De Binding is er niet beter op geworden. Veel fietsers voelen zich ‘remvee’ op de rondweg. Fietsers willen daarom een gescheiden fietspad. Veel bewoners denken dat een 30km-zone een grotere veiligheid oplevert. Ook Veilig Verkeer Nederland heeft al eens gewezen op de gevaarlijke verkeerssituatie. Het College wordt opgeroepen om de rondweg veiliger te maken en daarbij gebruik te maken van de kennis van de bewoners van Westerkoog en verkeersdeskundigen. Nadrukkelijk de mogelijkheid van gescheiden fietspaden en een 30km-zone mee te nemen. Voor zover de motie.
Na jaren is het de Zaanse politiek duidelijk geworden wat de consequenties zijn van de openstelling van busbrug De Binding voor de woonwijk Westerkoog. De wijk heeft nooit doorgaand verkeer gekend en was daarom veilig en leefbaar. De openstelling van de busbrug heeft een grote stroom doorgaand, cq sluipverkeer opgeleverd, dat maar één doel heeft: zo snel mogelijk door de wijk. Van enig toezicht of handhaving van de maximum snelheid van 50km/u is geen sprake. Bewoners klagen al jaren over het gejakker door de wijk en de gevaarlijke situaties die dat oplevert. Zie de laatste bijgesloten brief in het Noordholland Dagblad van Westerkoger Piet Faber. 

Debat in de raad
ZOG raadslid Anneke Snijder zonder mandaat stemt tegen de motieOp 11 juni heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de motie. Helaas zijn er geen bewoners uitgenodigd en zoals al jaren het geval, worden over hun hoofden, besluiten over hun woonwijk genomen. 
In het videoverslag van de raad (helaas matige kwaliteit wat Zaanstad uitzendt) komen de collegepartijen aan het woord. Ontluisterend is de reactie van raadslid Anneke Snijder van de ZOG; “Ik rijd dagelijks op die rondweg… het zijn vaak ook de eigen bewoners … fietsers rijden met drie rijen dik naast elkaar… ik vind daarom deze? (red. motie) onzinnig… Mevrouw Havik van de ZIP gaat er direct hard overheen: “Wij vinden hem (red. motie) niet onzinnig…. Mevrouw Anneke Snijder van de ZOG heeft na de verkiezingen al afscheid van de raad genomen, omdat de partij maar één zetel wist binnen te halen. 

Tot ieders verbazing werd door D66 formateur Gemma Kwantes partijvoorzitter Leny Vissers weer als wethouder binnenboord gehaald. Spottend spreekt men in de oppositie van een ‘brancard coalitie’. Snijder zit nu zonder mandaat van de kiezer in de Raad en dan mag je domme dingen zeggen. Werkelijk een gotspe is de reactie van D66 raadslid Sanna Munnikendam: “Wij als een van de echte fietserspartijen… zijn niet bekend met het onderzoek en zijn benieuwd wat de wethouder er van vindt”. In de oppositie van de vorige gemeenteraad liet Munnikendam een ander geluid horen. Jaren lang trok ze ten strijde tegen de detentiepontons. Nog maar een maand in het nieuwe college worden de bajesboten weer teruggesleept naar Zaandam. Als je dan ook nog met een bord ‘Je suis Charlie’ voor je hoofd gaat lopen, verlies je iedere geloofwaardigheid als raadslid.
Gerard Ram van de VVD komt niet verder dan een woordenbrij met veel gestamel: “VVD is voorstander van .. om maar niet één verkeersdeelnemer te bevorderen, maar goed te kijken naar de voetgangers, auto’s en andere (red. fietsers?) verkeersdeelnemers, omdat dan integraal aan te pakken… ik ben dan wel benieuwd hoe dat op elkaar aanhaakt…” Ram is vergeten dat zijn partij tijdens de verkiezingen een verkeersmeldpunt heeft geopend. Tijdens de verkiezingscampagne is de website door premier Rutte in gebruik genomen. Op deze site staan veel klachten van Westerkogers over de verkeersonveiligheid in hun woonwijk. De verkiezingen zijn voorbij, de VVD weer in het College en naar de site wordt niet meer omgekeken.  
Antwoord van Wethouder Addy Verschuren: “Wij zijn nog niet aan het onderzoek toegekomen, wegens de actuele dynamiek in de portefeuille van Bereikbaarheid en Mobiliteit (red. vroeger heette dit Verkeer). Maar het lijkt mij het meest praktische om ‘du moment’ dat onderzoek gaan doen, dan deze vraag van GroenLinks daarin mee te nemen. Ik zou dan ook GroenLinks vragen om dat proces te volgen.” D66 - Zaanstad - Sanna Munikkendam - stemt tegen de motieD66 fractievoorzitter Gemma Kwantes zwijgt in alle toonaarden. Zij heeft de bewoners toegezegd hen in het besluitvormingsproces over de 24u openstelling van de busbrug te betrekken.

Rapporten
Inmiddels liggen er verschillende rapporten over de veiligheid op de rondweg van Westerkoog. Naast twee rapporten van Veilig Verkeer Nederland heeft de gemeente in 2012 een evaluatierapport gemaakt over de gevolgen van de gedeeltelijke openstelling van de busbrug voor met name de wijk Westerkoog. Het rapport bevestigt de onderzoeken, zoals in 2010 door de bewoners zijn gedaan, maar door het College met gemanipuleerde cijfers bij de Raad van State onderuit werd gehaald. Volgens de gemeente was er geen sprake van sluipverkeer en was de verwachte toename nihil. Wat betreft de spitssluiting was er geen sprake van verdrijvingseffecten. De cijfers in het evaluatierapport laten een heel ander beeld dan de rapporten in 2010 zien: de toename is enorm, vooral voor het noordelijke gedeelte van de rondweg waar het maximale aantal auto’s van 8000 in beeld komt. Ook op de busbrug zelf wordt rekening gehouden met een forse toename de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen van Inverdan, het Zuiderhout met Ikea en het doortrekken van de A8 en A9 met nieuwe op- en afritten bij de Guisweg. In het rapport worden verschillende scenario’s geschetst om de verkeerstoename af te remmen, o.a. door het verruimen van de spitstijden. Maar het College – wars van iedere realiteit – wil altijd anders: open die brug. De cijfers maken de ambtenaren er wel bij. Bewoners zijn bereid tot overleg, maar als het College de poot stijf houdt, wordt het weer een gang naar de rechter, waarbij het hele dossier 'busbrug' weer op tafel komt, inclusief alle manipulaties, het onthouden van rapporten en misleiden van de rechtspraak in vorige procedures.