Protest bewoners tegen tijdelijke openstelling busbrug

Het College van B&W heeft besloten om busbrug De Binding, tijdelijk voor alle verkeer open te stellen en wel van 30 januari tot 31 mei 2017. Zoals altijd worden belangrijke besluiten door B&W in de vakantie genomen. Het tijdelijke besluit om de spitssluiting van de busbrug op te heffen, is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2016.

Pas deze week – drie weken – na het besluit stuurt de gemeente een schrijven aan de bewoners rond.

De uitnodiging voor een inloopbijeenkomst is ook klassiek. U wordt uitgenodigd om te horen wat de besluiten van de gemeente zijn, uw mening telt niet. U zult keurig te woord worden gestaan en uitleg gegeven, maar het besluit – zonder overleg met de bewoners – staat vast. Bent u het er niet mee eens, dan mag u bezwaar indienen. Inmiddels zijn 3 van de 6 weken voor het indienen van bezwaar verstreken en gaat de busbrug op 30 januari gewoon open.
Waarom heeft de gemeente zo’n haast om de busbrug 24/7 helemaal open te stellen? VVD wethouder Dennis Straat heeft laten weten, dat hij het verkeersplein Zaandam wil ontlasten door extra op en afritten bij de Guisweg te ontwikkelen. Verkeer uit het Noorden voor Zaanstad kan dan eerder van de snelweg af. Hij vergeet te vermelden dat verkeer uit de richting Assendelft – Wormerveer – Beverwijk – Alkmaar zijn weg via de woonwijk Westerkoog naar Zaandam zal vervolgen. 
Al deze plannen passen binnen het plaatje van de ontwikkeling van het tracé A8-A9. De verkeerstoename op de A8, die dwars door Koog aan de Zaan loopt, zal enorm zijn. 
Hart voor de Stad heeft prachtige plannen voor een zogenaamd Schanscircuit ontwikkeld, maar vergeet de gevolgen voor Westerkoog te noemen. Westerkoog geldt nog altijd als een van de mooiste wijken van Zaanstad, maar als het aan de gemeente ligt, wordt dit snel afgebroken.
Nu niemand – noch de gemeenteraad noch Hart voor de Stad -  voor Westerkoog opkomt, zullen we zelf het initiatief moeten nemen om onze woonwijk veilig en leefbaar te houden.

Binnenkort volgen datum en tijd voor een bijeenkomst van en door bewoners in de Vuister.

Inmiddels zijn verschillende bezwaarschriften ingediend. Een van de bezwaarschriften vindt u in de bijlagen. Wilt u ook een bezwaarschrift indienen, dan kunt u een voorbeeld downloaden, invullen met uw gegevens en opsturen voor 7 februari naar de gemeente. Verander de tekst naar eigen inzicht en belevenis. Wilt u zeker weten dat het goed aankomt ga dan naar de website van de gemeente www.zaanstad.nl en maak gebruik van het contactformulier onder de knop contact -> online contact . Categorie kiezen: Een algemene vraag stellen of reactie geven op een brief. 

Uw bezwaarschrift moet uiterlijk 6 februari binnen zijn bij de gemeente Zaanstad.

 

Reacties

Kruising Houtveldweg CypressehoutEen ijverige ambtenaar heeft laten weten, dat de werkzaamheden aan de Houtveldweg ter hoogte van het Cypressehout al sinds de zomer bezig zijn. Hoewel de werkzaamheden enige verkeershinder met zich meebrengen, hebben maatregelen er voor gezorgd dat het verkeer zonder problemen van de weg gebruik kon blijven maken. Zo was er een 30 km snelheidsbeperking van kracht en is het Cypressehout tijdelijke verlegd. Voor fietsers waren omleidingsroutes ingesteld. Deze maatregelen zijn voldoende voor de komende werkzaamheden, die zeker 5 maanden in beslag nemen. Openstelling van de busbrug verlegt alleen maar de problemen van Westerwatering naar Westerkoog. Vergeet niet dat de Houtveldweg 2-baans is ter hoogte van de werkzaamheden en de rondweg van Westerkoog slechts 1-baan, zonder gescheiden fietspaden. Dit vraagt om problemen. 

Tunnelvisie
De werkzaamheden in het Zaanshout zijn al jaren bezig en zullen nog jaren duren. In Zaanstad West wordt volop nieuwe woningen gebouwd, maar aan de infrastructuur, zoals de ontsluiting van Westerwatering is geen geld. Er zijn verschillende tunneloplossingen, maar een gemeente met een tunnelvisie komt niet verder dan de problemen van de ene wijk naar de andere te verplaatsen en de bewoners tegen elkaar uit te spelen. 
Aan de Houtveldweg hebben eerder werkzaamheden plaatsgevonden, zoals asfaltering. Het verkeer werd toen door de wijk geleid. Protesten van bewoners waren toen niet van de lucht over het voorbijrazende verkeer door hun wijk.

Westzaan
Opvallend is de stilte die nu in Westzaan heerst. Bewoners roepen al jaren in koor dat de busbrug helemaal open moet, omdat zij al het verkeer dat door hun dorp rijdt, niet meer aankunnen. Wethouder Addie Verschuren is al eens langs geweest om op een bakfiets de onveilige situatie te mogen ervaren. Sanna Munnikendam van D66 heeft haar achterban beloofd er alles aan te zullen doen, dat Westzaan van het sluipverkeer verlost wordt. Als formateur van het nieuwe college heeft D66 Zaanstad de totale openstelling van de busbrug in het programma opgenomen. Tijdens de verkiezingen hield D66 haar mond.In Westerkoog heeft Sanna Munikkendam zich nooit laten zien. Een motie van de oppositie voor het veiliger maken van de rondweg doet zij zonder blikken of blozen af als: “D66 is de enige echte fietserspartij’. Van onveiligheid op de rondweg heeft ze nooit gehoord.
Helaas heeft D66 Zaanstad een kort geheugen, zie de uitspraak van de Raad van State in 1995. Westerkoogweg bebouwd voor de Prinsenstichting, busbrug gaat niet meer open...