Rapporten Zaanstad

Voor de verschillende procedures die lopen rond de Busbrug en het bestemmingsplan Westerkoog zijn enkele rapporten van de gemeente Zaanstad van belang.
De rapporten zijn als bijlage aan dit bericht toegevoegd. Ook is een verwijzing naar de gemeentelijke website opgenomen, waar de rapporten te vinden zijn met toelichting van de gemeente.

Het gaat om de volgende rapporten: 

  • Openstelling busbrug De Binding te Zaandam - Wegverkeerslawaai en geluidoverlast. Rapport Lichtveld Buis&Partners (22 juni 2008 versie 4). Ruimtelijke onderbouwing d.d. oktober 2007, dossiernummer 20071235
  • Zaans Verkeers en Vervoersplan. De gemeenteraad heeft op 12 februari 2009 het ZVVP aangenomen. Zie verder de speciale site van de gemeente: www.zaanstad.nl/zvvp
  • Actieplan Omgevingslawaai. De gemeenteraad heeft op 27 november 2008 het plan vastgesteld. Zie verder de website van de gemeente: http://www.zaanstad.nl/mv/milieu/geluid/?view=Standard
  • Luchtkwaliteitsplan. Door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 26 oktober 2006. Zie de website van de gemeente: luchtkwaliteit

 Het uitgangspunt van de gemeente is een stad waar het veilig wonen is voor burgers. De luchtkwaliteit dient verbeterd te worden en het omgevingslawaai moet worden teruggedrongen. De uitgangspunten van het ZVVP dragen bij aan een leefbare stad. Alleen geldt dit niet voor Westerkoog, waar het verkeer en daarmee het omgevingslawaai zal toenemen en de luchtkwaliteit zal verminderen.