Snoeihard rapport burgerparticipatie Zaanstad

Zaandam 21 januari 2011. De gemeenteraad heeft het rapport 'Burgerparticipatie in Zaanstad' december 2010 besproken. De conclusies liegen er niet om. Zaanstad scoort op alle fronten laag. De kroon wordt gespannen door Westerkoog, waar de participatie een schamele 25% is (Het Zaans gemiddelde is al laag met 30%).
Met de wijkoverleggen en klankbordgroepen gaat het niet goed in Zaanstad.
De woonwijk Westerkoog ligt als een groene oase centraal in Zaanstad met veel jonge gezinnen. De wijk heeft voor Zaanse begrippen een hoog opleidings- en bestedingsnivo met veel eigenwoning bezit. De bovenwijkse plannen dreigen een einde te maken aan deze rustige en veilige situatie. Inmiddels is het groene hart opgeslokt door de Brede School. Staat er een forse uitbreiding van het winkelcentrum inclusief ondergrondse parkeerplaatsen op stapel. Komen er 80 seniorenwoningen. En zal ook het gezondheidscentrum worden uitgebreid. Allemaal bovenwijkse activititeiten als uitvloeisel van het Zaanse centrumplan Inverdan.

Westerkoog heeft sinds 2008 geen wijkoverleg meer. Het Wijkoverleg voelde zich vaak gepasseerd door de gemeente en stond regelmatig in haar hemd, als zij niet op de hoogte was van beleidsplannen. Zo was het nieuwe bestemmingsplan onbekend en mocht tijdens vergaderingen nooit gesproken worden over de busbrug. "'Daar gaan wij niet over", aldus het Wijkoverleg. De openstelling van de busbrug heeft een doorgaande verkeersstroom door de woonwijk van 8000 auto's per dag en nacht op gang gebracht. Een regionale verkeersstroom tussen Zaanstad Noord (NH) en Zaandam Zuid parallel aan de Provinciale weg N203 dwars door woonwijken.
De belangrijkste motivatie voor de openstelling van de busbrug is het bevorderen van de sociale cohesie tussen de wijken Westerwatering en Westerkoog. Het gevolg is, dat de sociale cohesie in Westerkoog tot een dieptepunt is gedaald.
Bewoners die strijden voor een veilige en leefbare wijk en tegen de openstelling van de busbrug zijn, mogen geen aanspraak maken op het leefbaarheidbudget. Zij zijn immers tegen de gemeente.
Veel plannen worden als definitief gepresenteerd, waar de bewoners nog maar weinig invloed op kunnen uitoefenen. Het resultaat is, dat conflicten alleen nog maar aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Iedere procedure voor de rechter begint het bestuur van Zaanstad met het niet ontvankelijk verklaren van de bewoners.
Met dit rapport kunnen wethouders en raadsleden niet langer hun ogen sluiten voor de werkelijke situatie en toekomst van Westerkoog.