Tunnel naar Westerkoog

Tunnel naar WesterkoogIn 2006 heeft de gemeente Zaanstad een verzoek voor subsidie voor de ondertunneling van de overgang Guisweg-Provinciale weg bij het Rijk ingediend. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft deze aanvraag goedgekeurd en een subsidie toegekend van 36 miljoen voor dit project.

In het onderzoeksrapport met de naam “Zaanstad Verbonden”, wordt het motto gebruikt: “Scheiden waar nodig, verbinden waar mogelijk”. De bereikbaarheid van het centrum van Zaanstad is onvoldoende. Om met name de bereikbaarheid van het nieuwe stadscentrum Inverdan te verbeteren, moeten een aantal knelpunten worden opgelost. Tussen de Albert Heijnweg en de Provinciale weg is er over een afstand van 8 kilometer slechts 1 kruising. Met de subsidie van het Rijk is de gemeente nu in staat deze bottleneck op te heffen.

Na twee jaar laat wethouder Keijzer weten, dat er onderzoek wordt gedaan naar de juiste locatie voor de tunnel. Ter hoogte van de huidige overweg is geen ruimte. De tunnel zal ergens tussen station Koog-Zaandijk en station Koog-Bloemwijk worden gepland, aldus Keijzer.

De vraag: waarom hier? Een alternatief, dat al jaren door politici wordt genoemd; is de kruising met de Van Goghweg ter hoogte van de Houtveldweg. Het was ook de belofte naar de woonwijken Westerkoog en Westerwatering, dat gekozen zal worden voor een volwaardige ontsluiting van Westerwatering. Deze optie werd wegens geldgebrek niet uitvoerbaar geacht. Nu het geld er wel is, kiest de gemeente toch voor ondertunneling ter hoogte van de Guisweg. Het lijkt een halve oplossing omdat het woongebied Westerkoog niet wordt ontzien en Westerwatering nog altijd geen volwaardige tweede ontsluiting krijgt.

In de wandelgangen van de Bannehof heet het, dat met de tunnel onder het spoor, de openstelling van busbrug De Binding en de Zuidelijke Randweg, de nieuwe Noord-Zuid verbinding in Zaanstad een feit is. De Westkant van het spoor met Inverdan en Westerwatering hebben daarmee een directe verbinding naar de A8 en het Noorden van Zaanstad. De spitssluiting van busbrug De Binding zal worden geregeld met cameratoezicht. Fysieke afsluitingen als de pyramides verdwijnen. Een sluiproute van Noord naar Zuid in Zaanstad door Westerkoog is daarmee een feit.

Reacties

In het centrum van Westerkoog is begonnen met de bouw van de Brede School. Voorlichting naar de bewoners was summier, inspraak over invulling van het middengebied is nihil. Als Parteon dan ook tijdens de hoorzitting beweert, dat er overleg is geweest, berust dit op een misverstand.
Verder werd de bezwaarmakers te kennen gegeven, dat zij geen partij zijn in deze, omdat ze te ver van de school af wonen.
Maar wat is hun bezwaar eigenlijk? Zij zijn niet tegen een Brede School, maar wel tegen de locatie: midden in de woonwijk Westerkoog naast de bestaande scholen de Golfbreker en de Watermolen. De ontsluiting van dit gebied is slecht, omdat er slechts woonerven zijn. Nu al is het bijzonder gevaarlijk door alle autoverkeer van halende en brengende ouders. De busjes naar de Brede School zullen ook over de Cacaomolen en andere woonerven moeten rijden om de school te bereiken. Eerst waren het 60 busjes, daarna 40 en nu spreekt men over 20 busjes.
Duidelijk is dat de Brede School een bovenwijks karakter heeft. Hooguit 2 leerlingen van de 175 komen uit de wijk zelf, de anderen vanuit de hele provincie. Saillant detail is, dat op deze plaats de scholen Golfbreker en Watermolen stonden.
Na de brand in 2001 zijn deze verplaatst en twee etages hoog in een hoek van het terrein gezet. Het nieuwe gebouw heeft te kleine lokalen met weinig licht, ontbeert een goed ventilatiesysteem en heeft geen sportvoorzieningen. De afspraak was, dat de scholen zouden delen in de opbrengst van de te exploiteren grond. Helaas, zoals dit vaker gaat, waren dit geen keiharde afspraken.
Beter zou zijn geweest als de grond naast de scholen was ingericht als sportveld en een gymnastieklokaal zou worden gebouwd. De bijna 1000 leerlingen van de Golfbreker en de Watermolen komen er wel wat bekaaid af in vergelijking met de 175 leerlingen aan de overkant. Wie kent nog de breed opgezette oude scholen met ruime, lichte lokalen, ramen aan alle kanten, hoge plafonds, een gymlokaal en alles begane grond?

Een ander heikel punt is de Westerkoogweg – de eigenlijke ontsluitingsweg van de wijk – waar de school op slechts 3 meter afstand van komt te liggen. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Werden in 1994 de bezwaarmakers beschuldigd van discriminatie van gehandicapten, nu worden dezelfde loze argumenten gebruikt. Inmiddels heeft de Prinsen Stichting laten weten, dat zij niet op de goede plaats zitten en willen verhuizen. Het moment om volgens het bestemmingsplan eindelijk de weg binnendoor als ontsluitingsweg in te richten. Had de gemeente in 1994 geluisterd naar de bewoners, dan had Westerkoog een ontsluitingsweg en was de busbrug al lang open geweest. Met het volbouwen van het middengebied, de gebrekkige ontsluiting van de woonwijk via de rondweg, zal de busbrug nooit meer opengaan. De gemeente dient daarom de verantwoording van haar eigen beleid te nemen en dit niet af te wenden op onwillige wijkbewoners.
Brede School Westerkoog