Video's

Video's vanaf 2003 met de ontwikkelingen van de rondweg in de woonwijk Westerkoog in Zaanstad en de gevolgen voor het woon- en leefklimaat in een rustige wijk zonder doorgaand verkeer.
Sinds 2001 is er overlegd met bewoners voor verbetering van veiligheid op de rondweg. Adviezen van bewoners, afspraken worden niet nagekomen me als gevolg een rondweg die gevaarlijker is dan ooit. Op voorspraak van gemeentelijk verkeersdeskundige Klaas Steernberg is de weg versmald van 9 naar 7 meter, zijn de vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen opgeheven, of vereenvoudigd tot slechts enkele strepen. Volgens Steernberg zou het beeld van de weg veranderen doordat, waardoor automobilisten achter fietsers blijven rijden en hun snelheid zouden aanpassen.  Een 30 km regime was helemaal niet nodig, omdat me de nieuwe inrichting er niet harder dan 40 km/u zou worden gereden. De gemiddelde snelheid ligt nu boven de 50 km/u met veel uitschieters van 80 km/u. Record staat altijd nog op 122 km/u. Kortom de inrichting de weg deugt niet.
UPDATE. Inmiddels zijn we bijna 15 jaar verder en staat de busbrug helemaal open voor alle verkeer. Geen spitssluiting meer. Sluipverkeer met meer dan 50 km/u door een verblijfsgebied. In Zaanstad geen  probleem. De gemeenteraad kijkt de andere kant op. Het college van B&W onder leiding van D66 vindt dat er helemaal niets aan de hand is. Geen sprake van sluipverkeer of andere overlast. Van onveilige verkeerssituaties is geen  sprake aldus fractievoorzitter Sanna Munikkendam van D66:"Wij zijn de enige echte fietserspartij...". 

Fietsers als remvee op de rondweg van Westerkoog in Zaanstad. Volgens Zaanse verkeersdeskundigen remmen fietsers op de 50 km/u rijbaan in de woonwijk Westerkoog het autoverkeer af.
   Teruggefloten in 2003 door de Raad van State doet interim burgemeester Ruud Vreeman het opnieuw met een tijdelijk verkeersbesluit: openstelling van busbrug De Binding voor alle verkeer ook tijdens de spits.
   Bewoners Westerkoog kunnen hun wijk niet meer uit, nu de busbrug ook in de spits voor alle verkeer is opengesteld. Onveilige situaties met name voor fietsers.
Zaanstad januari 2017. Busbrug de Binding in Zaanstad is tijdelijk (4 maanden) open voor alle verkeer, wegens werkzaamheden in Westerwatering. De Houtveldweg heeft ter plaatse 4 rijbanen, waarvan er nu 2 zijn afgesloten. In praktijk is er geen verkeershinder.
Na vijf jaar openstelling is het verkeer door de woonwijk Westerkoog dramatisch toegenomen. Ondanks rapporten van Veilig Verkeer Nederland onderneemt de gemeente geen enkele actie. In tegendeel zij wil ook de spitssluiting opheffen.

)

De rondweg na vier jaar openstelling van busbrug De Binding. Duizenden auto's sluipverkeer door woonwijk in Zaanstad. Verkeer raast dag en nacht door. Bewoners vragen om een nachtsluiting, zodat iedereen rustig kan slapen.
Video na een jaar openstelling van de busbrug en de gevolgen voor de woonwijk Westerkoog
Half jaar na de openstelling van de busbrug voor alle autoverkeer (oktober 2010)
Metingen sluipverkeer door bewoners, als reactie op gemanipuleerde gegevens van het College van Zaanstad.
Winter 2010 op de busbrug met de beste wensen voor 2011
Winter februari 2012 in Westerkoog
Wildwest op de rondweg van Westerkoog, waar fietsers en voetgangers een veilig onderkomen proberen te zoeken.
Rondweg Westerkoog in 2007 na de herinrichting. Versmalling van de rijbaan van 9 naar 7 meter. Opheffen vrijliggende fietspaden. Volgens verkeersdeskundige Klaas Steernberg ontstaat zo een beeld, dat automobilisten achter fietsers blijven rijden en de snelheid niet boven de 40 km/u zal komen. Zelf bedacht vanachter zijn buro.
Rondweg Westerkoog in 2005 voor herindeling en versmalling rijbaan. Inhaalverbod door doorgetrokken streep en veel ruimte voor fietsers.
Rondweg Westerkoog 2003 gevaarlijk door veel en zwaar verkeer voor fietsers en voetgangers. Na 10 jaar is de situatie nog veel gevaarlijker geworden door een toename van het verkeer met meer dan 200% door de openstelling van de busbrug waar inmiddels bijna 8000 auto's per dag over rijden.