Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

VVN waarschuwt voor schoolgaande kinderen

ANP | Gepubliceerd op 09 augustus 2007, 14:14 

HUIZEN -  Zoals ieder jaar, waarschuwt Veilig Verkeer Nederland (VVN) ook dit jaar weer voor schoolgaande kinderen. Vanaf 13 augustus en de weken daarop begint het schoolseizoen. Uit cijfers van de afgelopen twintig jaar blijkt het aantal verkeersongelukken in september schrikbarend hoog. Dat maakte VVN donderdag bekend. Niet alleen kleine kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, maar ook de scholieren die zonder toezicht op hun fiets naar school gaan. 

Hans Luiten en de toekomst van Westerkoog

Aan het eind van de dag speelt de januarischemer door de ‘DDR-Plattenbau’ van de Bannehof. Ooit het geprojecteerde, kloppende stadshart van Zaanstad, na het samenvoegen van Zaandam met de kleinere randgemeenten. Nog even en de ambtenaren verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis in Inverdan. Op de gang van de wethouders heerst een serene stilte, terwijl buiten de wind raast. Beveiligde deuren zwaaien open en met een joviale handdruk: ‘Welkom, Hans Luiten’ stelt de wethouder zich voor. Een jonge energieke figuur, volgens sommigen de Zaanse Wouter Bos.

Wethouder Hans LuitenBos en Lommer versus Zaanstad
Op de vraag, wat vind je van je nieuwe functie in Zaanstad, antwoordt hij: “In Bos en Lommer was ik een soort wijkburgemeester, iedereen kende mij en sprak mij aan op straat. Nu ben ik meer een bestuurder.” Luiten heeft bewust voor economische zaken gekozen, een nieuwe uitdaging. Zaanstad moet worden opgestuwd in de vaart der volkeren. Het mag geen forensenstad of woonstad worden. Door de aanwezige bedrijvigheid biedt het uitstekende mogelijkheden als een woon-werkstad. Met zijn 150.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een uitstekende uitgangspositie om de mensen en hun werk in de stad te houden. Maar heb je wel genoeg ervaring en een netwerk om grote projecten als Inverdan te sturen? “Zonder dikdoenerij, jazeker. Mijn ervaring in Bos en Lommer, opgedaan met grote woningbouw- en kantoorprojecten komt goed te pas in Zaanstad.

Westerkoog en de Zaanse toekomstvisie
De wijk Westerkoog is in de zeventiger jaren ruim opgezet met een sterke woonfunctie in het groen. Een mooi winkelcentrum, sporthal, gezondheidscentrum, een bibliotheek en de Vuister als wijkcentrum. In het centrum bevonden zich de basisscholen met ruime, lichte lokalen. En om de verkeersdruk op te vangen en de rondweg te ontlasten, was er de Westerkoogweg als centrale ontsluitingsweg. Een populaire, leefbare wijk, die door de bewoners als bijzonder veilig werd ervaren. Tijdens het wijkoverleg in december heeft Luiten met de bewoners gesproken en vooral na de vergadering veel directe contacten gelegd. “Vergeet niet, dat ik zelf van mijn twaalfde tot mijn drieëntwintigste in Westerkoog heb gewoond. Ik ken de wijk dus echt.”

Tijdelijk openstelling Busbrug niet mogelijk

Naar aanleiding van de motie van de raad om de busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering tijdelijk open te stellen, heeft het college de noodzaak en de mogelijkheden van de openstelling onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het college tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende onderbouwing is voor een tijdelijke openstelling. Juridisch ziet zij daartoe geen mogelijkheid. Het college wil de busbrug wel graag openstellen, maar daarvoor moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Openstelling busbrug komt in zicht

Zaanstad - 'Liever niet', 'Prima', 'We zijn voor' en 'Voor mij hoeft het niet'. De openstelling van de busbrug De Binding tussen de wijken Westerkoog in Koog aan de Zaan en Westerwatering in Zaandam heeft voor- en tegenstanders. ,,Maar het grote deel, zeg maar 95 procent, is blij dat de busbrug opengaat'', zegt Henk van Kimmenade, voorzitter van wijkoverleg Westerkoog.

Rapport over de rondweg Westerkoog.

Verslag van Veilig Verkeer Nederland.

1: Huidige verkeerssituatie.
Op de gehele rondweg, bestaande uit de wegen de Wildeman en de Glazenmaker, is de wettelijke maximum snelheid 50 km/u. De zijwegen op de rondweg zijn woonerven en aangesloten met een inritconstructie, behalve de kruisingen met de Westerkoogweg, de Locomotief en het Oosterveld. Deze kruisingen zijn met borden aangegeven als voorrangskruispunten. Door de inritconstructies en de bebording heeft al het verkeer op de rondweg voorrang op het overige verkeer. Er zijn geen parkeerplaatsen langs de rondweg gelegen. De rondweg zelf kent twee nogal afwijkende verschijningsvormen. Het grootste gedeelte is voorzien van een overrijdbare middenberm uitgevoerd met gele klinkerverharding met een breedte van circa 2 meter met aan weerszijden een geasfalteerde rijbaan van 3 meter breed. Op de betreffende gedeelten zijn geen aparte voorzieningen voor het fietsverkeer aanwezig. Op de overige gedeelten van de rondweg zijn fietssuggestiestroken in rood asfalt aangebracht met een breedte van 1,50 meter met daartussen een geasfalteerde rijbaan van 5 meter breed, zonder asmarkering Op diverse plaatsen zijn op de rondweg zebrapaden aangelegd, waarbij een beperkt aantal is uitgevoerd met een middengeleider. Het merendeel van de zebrapaden is echter uitgevoerd zonder enige verdere bescherming voor de overstekende voetganger. Voorts zijn langs de hele rondweg bushaltehavens gerealiseerd voor de buslijnen 63 en 64.

Pagina's