Bestuursrechter wijst bezwaren af

Haarlem 8 februari 2011. De bestuursrechter heeft het beroep van Stichting Rondom De Binding tegen de vrijstellingsprocedure voor beperkte openstelling van busbrug De Binding ongegrond verklaard.
Bestuursrechter ziet geen  sluipverkeerDe vrijstellingsprocedure is door het bestuur van Zaanstad gestart in november 2007. De zitting heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2010 De rechter erkent in haar vonnis, dat de openstelling een wezenlijke inbreuk op de bestaande planologische situatie behelst. Voor velen is de uitspraak een teleurstelling, maar hoe deze ook zou zijn geweest, of de gemeente, of de Stichting stapt naar de Raad van State.
De gemeente heeft afgelopen zomer een nieuw besluit - na vernietiging eerste besluit - Hogere Waarden genomen met een onderzoek van 1,5 uur auto's tellen op en rond de busbrug. Het beroep op dit besluit ligt inmiddels weer bij de Raad van State.
De weerstand in de wijk tegen een open busbrug neemt alleen maar toe, nu de gevolgen zichbaarder worden. Op de rondweg wordt het steeds gevaarlijker door het toenemende en steeds harder rijdende verkeer.


Deze zomer zullen de ramen van de woningen aan de rondweg weer dicht blijven, zitten in de tuin is niet mogelijk en kinderen kunnen alleen over de stoep fietsen.
Nu de bouw van Inverdan in volle gang is en straks Murano en de Spoorstrip gereed zijn, zal het verkeer alleen maar toenemen en kan niet meer gesproken worden van autonome groei. Ook de bovenwijkse plannen met uitbreiding van het winkelcentrum, gezondheidscentrum en woningbouw gaan ten koste van de leefbaarheid in de wijk.