Busbrug dit jaar niet open

Miljoenen woningen stillerEn de kans wordt steeds groter dat de busbrug helemaal niet opengaat. In de planning zouden de werkzaamheden na de zomervakantie beginnen, zodat de brug eind dit jaar open zou gaan.

Zembla - burgers tegen de overheidVandaag staat in de Telegraaf, dat de minister van Milieu geluidsplafonds wil vaststellen. Dit betekent dat de maximale norm op snelwegen 65dB is en dit ook voor woonwijken gaat gelden.
In Westerkoog is de geluidbelasting al 63dB (inclusief de wettelijke aftrek van 5dB). Voor het bestuur van Zaanstad wordt het steeds moeilijker om een geloofwaardig verhaal voor de rechter te houden om een doorgaande route (sluiproute) door een woonwijk te creëren.
In de procedures die nu lopen, neemt de gemeente zelfs geen maatregelen aan de rondweg om de geluidbelasting op de woningen te verminderen. De wet schrijft wel maatregelen voor, maar verplicht niet, is het antwoord van de gemeente. Gedeputeerde Staten gaat ervan uit, dat de gemeente wél maatregelen treft (zoals het hoort). En schrijft dit zelfs in haar verweer aan de Raad van State, waar het bestemmingplan nu ligt.
De verschillende procedures rammelen aan alle kanten.
Opvallend is de aandacht van B&W de laatste tijd voor Westerkoog. Onlangs gingen wethouders met bewoners op de fiets om de meer dan 20 knelpunten op de rondweg te evalueren. B&W houden niet langer vast aan het oordeel, dat de rondweg veilig is. Nu is het wachten op de maatregelen om de rondweg veiliger te maken, maar gezien de financiële situatie van Zaanstad geen makkelijke opgave.

Hieronder het bericht uit de Telegraaf van vrijdag 30 oktober 2009: 
 

Nieuwe limiet beperkt weglawaai

MILJOEN HUIZEN STILLER

door Edwin Timmer
DEN HAAG, vrijdag 30 oktober 2009

Een miljoen woningen langs rijkswegen krijgen een betere bescherming tegen aanzwellend verkeerslawaai.
De ministerraad gaat vandaag waarschijnlijk akkoord met een voorstel van minister Cramer (Milieu) om geluidsplafonds vast te stellen voor rijkswegen. Uiteindelijk zullen deze nieuwe plafonds ook gelden voor provinciale en gemeentelijke infrastructuur.

65 decibel
Wegbeheerders zijn verplicht om in te grijpen als het geluid van passerende auto’s, motoren en vrachtwagens de 65 decibel overstijgt. Dat kan met geluidswallen of door huizen te isoleren. Het kabinet verwacht ook heil van stillere motoren en banden.
Bezorgde omwonenden krijgen dankzij de geluidsproductieplafonds eindelijk houvast om maatregelen te eisen, als toenemend verkeer hun hoofdpijn, hoge bloeddruk of andere klachten bezorgt.
Tot nu toe betroffen geluidsregels alleen de beginsituatie bij de aanleg van een nieuwe weg of spoorlijn, daarna kon het geluid door drukker verkeer ongemerkt aanzwellen tot luidruchtige herrie. Er wordt voorlopig niet gedacht aan lagere maximumsnelheden.