Openstelling busbrug kost € 1,1 miljoen

De werkzaamheden voor de openstelling van de busbrug zijn in volle gang. Officieel zou de busbrug 1 juni open gaan, maar veel automobilisten maken nu al gebruik van de gelegenheid, omdat er toch niet wordt bekeurd.

Zowel door de gemeente, als door de media wordt de suggestie gewekt, dat alle procedures al doorlopen zijn. Niets is minder waar: in geen enkele procedure is een uitspraak door de rechter gedaan. De procedure Hogere Geluidswaarden (zitting Raad van State 22 maart, nog geen uitspraak) loopt nog. De procedure vrijstelling op het bestemmingsplan De Binding (bestuursrechter, nog geen zitting bekend). De procedure bestemmingsplan Westerkoog (zitting Raad van State 19 mei). Op dit moment ligt verlengd tot 20 mei ter inzage het verkeersbesluit, waarop een zienswijze kan worden ingediend. De gemeente had vergeten de onderbouwing op de Bannehof ter inzage te leggen. Voor het vrijstellingsbesluit en het verkeersbesluit zijn twee voorlopige voorzieningen aangevraagd, die 11 mei op de zitting bij de bestuursrechter in Haarlem staan gepland.
De gemeente heeft in haar verweer laten weten voor eigen risico en rekening de voorbereidende werkzaamheden te starten. Mochten de uitspraken ongunstig uitvallen, dan kan de gemeente de camera´s op de busbrug inregelen op 24 uur controle. De openstelling voor alle verkeer is daarmee opgeheven.

In de praktijk zal een gedoog situatie ontstaan, waarbij alle verkeer onbeperkt gebruik kan maken van De Binding.