Uitspraak Voorlopige Voorziening

Koog aan de Zaan, 29 mei 2010. Deze week heeft de rechter een uitspraak gedaan voor de aanvraag van een voorlopige voorziening. De rechter heeft de gemeente op alle punten gelijk gegeven en daarmee de voorlopige voorziening afgewezen.
Tegenover de rechter heeft de gemeente betoogd, dat de rondweg in Westerkoog veilig is, er niet te hard wordt gereden, dat er geen sprake zal zijn van sluipverkeer, dat de camera’s eind deze maand zullen zijn geïnstalleerd, dat deze camera’s ook tellingen zullen doen en sluipverkeer kunnen registreren en dat ondanks hogere geluidsbelasting op de woningen aan de rondweg zij niet verplicht is geluidswerende maatregelen te treffen.
Voor het oordeel van de rechter is ook van belang, dat de openstelling omkeerbaar is. Met andere woorden mocht in een van de procedures de rechter een ander oordeel hebben, dan kan de brug direct weer worden gesloten.
Zelfs het toesturen van een fax op de dag van de zitting dinsdag 25 mei met daarin de mededeling dat het camerasysteem nog altijd niet is geïnstalleerd en de brug onbeperkt voor alle verkeer openstaat en de politie niet handhavend optreed, heeft de rechter zijn oordeel niet doen veranderen.
Binnenkort wordt de uitspraak van de Raad van State inzake Hogere Waarden verwacht.
De zitting voor de vrijstellingsprocedure op het bestemmingsplan van de busbrug moet nog altijd plaatsvinden. Op verzoek wordt tijdens deze zitting ook het Verkeesbesluit behandeld. Deze zitting zal in augustus/september plaatsvinden. Na de bestuursrechter zullen deze zaken nog bij de Raad van State aanhangig worden gemaakt.
De vraag is nu niet langer wanneer gaat de busbrug open, maar wanneer gaat de busbrug weer dicht.
Resumerend zegt de rechter aan het eind van het vonnis:
De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de openstelling van de brug voor personenauto’s zal leiden tot verkeersgevaarlijke situaties, dat aannemelijk is dat het inrijverbod op de brug zal worden gehandhaafd dankzij het ‘voltijds’camerasysteem, dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat de openstelling een grote hoeveelheid sluipverkeer zal genereren en dat ten behoeve van de woningen aan de rondweg geen maatregelen ter verbetering van de geluidwering zijn vereist. Op grond van deze voorlopige conclusies afgewogen tegen de door verweerder bepleite belangen voor openstelling van de brug namelijk het creëren een goede ontsluiting voor beide wijken, de versterking van de sociaal/maatschappelijke cohesie ‘ten westen van het spoor’, de ‘milieuwinst’die te behalen valt en het creëren van een betere ontsluiting dan thans het geval is bij calamiteiten als gevolg van het wegnemen van de piramides, is de voorzieningenrechter van oordeel dat bij afweging van alle betrokken belangen aan de belangen van verweerder bij openstelling van de brug per 1 juni 2010 een groter gewicht toekomt. Daarbij komt nog dat voor de openstelling van de brug voor personenauto’s buiten de spits geen onomkeerbare maatregelen worden getroffen. Mocht het bezwaar of beroep van verzoekster doel treffen, dan kan de brug eenvoudig weer worden afgesloten voor personenauto’s. Dat maakt dat de wens van verzoekster om de uitkomsten van de nog lopende procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij deze rechtbank af te wachten, onvoldoende zwaarwegend is voor een ander oordeel.

Reacties

Hieronder twee reacties van bewoners. De eerste rechtstreeks naar de Stichting gestuurd. De tweede via een omweg. Het Noord Hollands Dagblad met Dagblad de Zaanstreek wilde deze reactie niet plaatsen. En de website westerkoog.eu heeft de reactie na korte tijd weer verwijderd.

Reactie 1. De vrees is toch werkelijkheid geworden. Die rotbusbrug is open… Vooralsnog dan, want ik put nog steeds moed uit alle lopende procedures rondom geluid, verkeer, en bestemmingsplan, en de mogelijkheid dat er misschien rechters rondlopen met scherp oordeel en gezond beoordelingsvermogen, en ook historisch besef en misschien een potje inlevingsvermogen voor de mensen die aan de rondweg in Westerkoog wonen.
Ik wilde jou en de stichting nog bedanken voor de goede berichtgeving op de website, en tevens complimenteren voor de uitstekende pleitnota’s voor voorzieningsrechter en raad van state. Zowel qua vorm als inhoud goed gebracht. Wat ik vooral goed vind, is dat de stichting consequent het ‘grotere plaatje’ c.q. alle losse plannen in samenhang met elkaar toont, daar waar de gemeente tracht om alles los van elkaar, daarbij zo veel mogelijk de dwarsverbanden te vermijden, door de besluitvorming te duwen. Helaas heeft de pleitnota voor de voorzieningsrechter in Haarlem op 11 mei niet mogen baten. Ik neem aan dat de Raad van State het logische vervolg is?
Inmiddels is de busbrug open vanaf eind mei 2010. Als ervaringsdeskundige kan ik melden dat er absoluut sprake is van een verkeerstoename. Het is nog niet zo erg dat ik een file over de lengte van de gehele rondweg heb gezien, maar het is ontegenzeggelijk drukker. Al een paar keer heb ik de zogenaamde afremmende werking van fietsers op auto’s in de praktijk gezien. Vooral wanneer fietsers en auto’s van beide richtingen komen: dan ontstaat er een treintje auto’s achter de fietsers, en er is er altijd wel een ongeduldige tussen die toch wil passeren. Dit komt nu vaker voor, omdat er meer auto’s rijden. Levensgevaarlijk, als je het mij vraagt. Vooral ’s avonds en ’s nachts is de toename in verkeer voor mij goed merkbaar; eerder had ik reeds last van omgevingslawaai als ik met het raam open sliep, na de openstelling kan ik het definitief vergeten. De ene auto na de andere sjeest voorbij. Vaak ook over de loszittende klinkers in de middenberm, zodat er nog meer geluid is. Ik woon pal tegenover het winkelcentrum. De lange wand van het winkelcentrum fungeert als een extra klankast voor het omgevingslawaai, zodat elk geluid versterkt wordt. Door de toename in het verkeer moet het raam definitief dicht, anders kom ik echt niet aan slapen toe. En zelfs met het raam dicht hoor ik de auto’s. Dit vind ik ongehoord voor een wijkontsluitingsweg in een woonwijk, een woonwijk waar tot voor kort alleen nog maar bestemmingsverkeer rond reed. Op de busbrug is geluidsarm asfalt gelegd, dat zou ik ook op de rondweg wensen, maar natuurlijk heb ik nog veel liever de oude situatie! Daarnaast maak ik me grote zorgen over het groen. De groenstrook langs het winkelcentrum bijvoorbeeld, heeft nog enigszins een dempende werking op het omgevingslawaai, en is daarnaast uiteraard prettig in de uitstraling voor een rustige en groene wijk. Ik moet er niet aan denken dat er groen wordt opgeofferd, bijvoorbeeld voor extra parkeerplaatsen, waardoor de klankkast werking van de wand van het winkelcentrumwand nog sterker doorkomt. Ik hoop toch zo ontzettend dat deze nachtmerrie weer wordt terug gedraaid!
Eind mei stond ik een keer ’s middags bij de ingang van de busbrug, die toen officieel nog niet geopend was. Er stond een motoragent bij. Er passeerden verschillende auto’s. Ik sprak de politieagent hierop aan, maar deze gaf doodleuk aan niet op te treden. Hij bagatelliseerde het gebruik, en gaf duidelijk te kennen dat de hele kwestie al zo lang loopt, dat het wat hem betrof maar over moest zijn, kortom, gooi die brug maar lekker open. Dat belooft niet veel goeds. Ik vraag me af, nu de camera’s inmiddels geplaatst zijn, in hoeverre de gemeente en politie daadwerkelijk controleren en handhaven op het inrijverbod. Ik ben ook erg benieuwd wat de verkeerstoename nu daadwerkelijk betreft, want ik begreep dat via de camera’s ook het verkeer geteld wordt. Tot zo ver even mijn ervaringen en frustraties. Misschien kun je er wat mee, misschien niet. Maar het is altijd fijn om het even te delen met medestanders.

Reactie 2. Eerste Pinksterdag ’s avonds gezellig in de tuin. Opeens een rotklap. Iedereen veerde op. Even verder op de rondweg was een auto over de vluchtheuvel geschoten. Enorme ravage. Verkeerszuilen lagen tientallen meters verder. Grote olieplassen op de rondweg. De bestuurder reed door en parkeerde zijn auto in een zijstraat. Stapt uit en wandelt weg met de telefoon aan zijn oor.
Een paar jaar geleden zijn we verhuisd uit Amsterdam naar de gezellig groene woonwijk Westerkoog. Rust, ruimte en groen was ons beloofd. Helaas hebben we nu meer herrie, dan in Amsterdam. De rondweg naast ons huis is een racebaan. Hoewel niet officieel staat de busbrug nu dag en nacht open. Vooral in de rustige uren merken we het. De snelheid zit er behoorlijk in op de rondweg. Gierende banden, hard accelereren, ratelende klinkers. Vooral ’s nachts erg vervelend. Onze drie kinderen gaan naar school in het midden van de wijk. Oversteken is levensgevaarlijk. Van mij mogen ze ook niet met de fiets op de rondweg, alleen op de voetpaden. De smileys spreken duidelijke taal. Meer dan de helft van de auto’s rijdt harder dan 50 km/u. De politie zien we alleen in een flits voorbij komen en deelt geen bekeuringen uit.
Ik begrijp dat er heel veel mensen blij zijn met de openstelling van de busbrug, maar ik ben hier in een woonwijk komen wonen om mijn kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan en ’s nachts ongestoord te kunnen slapen. Van Westerwateringers kan ik het begrijpen, dat ze snel in een paar minuten door Westerkoog op de A8 willen zijn. Maar voor Westerkoger die naar Westerwatering willen, zie ik geen enkel nut om dit met de auto te doen. Pak de fiets, zelfs wandelend is het een mooie tocht. Waarom altijd weer die auto, zelfs op een korte afstand van nog geen kilometer?
Toen ik in Westerkoog wilde gaan wonen, heb ik goed naar het bestemmingsplan gekeken. Alleen maar mooie verhalen: Westerkoog in het groen, een populaire woonwijk met goede voorzieningen en aansluitingen, enz. Nergens te lezen, dat de woonwijk straks met sluipverkeer uit de hele regio te maken krijgt.
Op een wijkvergadering vorig jaar hebben we als bewoners 25 punten aangewezen om de veiligheid van de rondweg te verbeteren. De gemeente heeft beloofd, daar in april mee te beginnen. Ik heb nog niets gezien, terwijl de brug al meer dan een maand openstaat.
Ik verbaas me over de Zaanse politiek. Raadsleden kijken de andere kant op, de wijkwethouder of burgemeester hebben we nooit gezien. Het lijkt alsof de straat regeert. Uit de verschillend ingezonden stukken begrijp ik, dat je niet moet zeuren in Zaanstad. Als je het niet bevalt, moet je opstappen. Bij deze, wij gaan weer verhuizen. Mijn kinderen zijn belangrijker, dan een stelletje schreeuwers en onbetrouwbare politici. Zaanstad bedankt.