Voorspoedig 2011 gewenst!

Koog aan de Zaan, 19 december 2010. Graag wensen wij alle bewoners van de Zaanse woonwijken Westerwatering en Westerkoog een voorspoedig en gezond 2011.

Op 14 januari 2011 doet de bestuursrechter in Haarlem uitspraak over het verkeersbesluit en de vrijstelling op het bestemmingsplan busbrug De Binding. De Raad van State heeft in juni het besluit Hogere Geluidswaarden van de gemeente vernietigd. Het College van B&W heeft niet willen wachten op rechterlijke uitspraken en gaat door, of legt uitspraken gewoon naast zich neer. 'Wederzijds aanspreekbaar op basis van vertrouwen', heet het collegeprogramma. Helaas is niemand aanspreekbaar van het bestuur en het vertrouwen is al meermaals geschonden. 


Afgelopen vrijdag grote verwarring in de media: 'Busbrug door sneeuw gesloten', staat in eerste instantie in de koppen. Zelfs journalisten gaan er vanuit, dat door de zeer gevaarlijke situaties op de weg de busbrug zou worden gesloten. Het College bedoelt anders: juist door de extreme situatie op de Provinciale weg naar en van het stadscentrum Inverdan moet de busbrug open om het verkeer een alternatieve route door de woonwijken Westerkoog en Westerkoog te bieden. Dat dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties op de smalle rondweg met veel fietsers en kinderen in Westerkoog doet niet ter zake.
Wij wensen de gemeenteraad veel wijsheid toe in het nieuwe jaar. Inverdan X is een consciëntieus plan voor wie er gaat wonen, of straks de lusten mag genieten in het pluche van het nieuwe gemeentehuis. Maar de lasten mogen niet worden afgewend op de omringende wijken en de zeven Zaanse dorpen.
Alle Zaankanters een gezond 2011 gewenst!