Wie zijn wij?

Wijkbewoners die jaren actief zijn geweest in wijkoverleg, klankbordgroepen en andere initiatieven om de wijk veilig en leefbaar te houden. De ervaring heeft geleerd, dat de gemeente met haar plannen pas in een laat stadium de bewoners informeert. De uitgangspunten liggen vast en de discussie gaat slechts over cosmetische aanpassingen.

Rondweg
Over de rondweg wordt al jaren gepraat en overleg gevoerd. Het resultaat is een racebaan, omdat de gemeente - zonder overleg - in 2002 besloot er een voorrangsweg van te maken en in 2006 met de herinrichting de weg versmalde van 9 naar 7 meter. En dit alles zonder vrijliggende fietspaden.
Uitgangspunt was een 30 km zone. Eenzijdig en zonder overleg heeft de gemeente de 30 km zone van tafel geveegd. De toegestane snelheid is nu 50 km/u. De kwestie Busbrug sleept zich al jaren voort. Was de gemeente zelf altijd tegen de openstelling, omdat het alleen maar sluipverkeer zou aantrekken, nu met het nieuwe stadshart Inverdan is men een andere mening toegedaan. Het is een goedkope oplossing voor ontsluiting van het megaplan Inverdan. Het gevolg is een tweede provinciale weg (sluiproute) dwars door Westerkoog.

Busbrug
In 1996 mocht de Westerkoogweg - de eigenlijke ontsluitingweg - bebouwd worden voor de Prinsenstichting, omdat de Busbrug toch nooit open zou gaan. Nog geen jaar later start de gemeente een procedure om het bestemmingsplan Busbrug te wijzigen. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld, dat als de aanvraag wordt afgewezen, Westerwatering een volwaardige tweede ontsluiting zal krijgen. De Raad van State verwijst het bestemmingsplan naar de prullenbak. Helaas Westerwatering krijgt geen volwaardige tweede ontsluiting en voor de Busbrug wordt nu een art 19 procedure gestart.

De gevolgen zullen voor iedereen duidelijk zijn; geluidsoverlast; luchtverontreiniging (fijnstof) en onveiligheid (met name voor kinderen). In november 2006 heeft de minister Zaanstad 35 miljoen gegeven voor ondertunneling van het spoor. Naast de 750 miljoen van Inverdan moet dit voldoende geld zijn om Inverdan en Westerwatering volwaardig te ontsluiten en de Westerkoger in hun groene wijk met rust te laten.
De gemeente heeft het vertrouwen en overleg dermate gefrustreerd, dat de bewoners nog maar één oplossing zien: de rechter. Wilt u ons steunen, als donateur of met een machting in de juridische strijd voor een veilige en leefbare wijk, meldt u aan.