Wijkuitvoeringsprogramma Westerkoog WUP 2011

Verkeersonveiligheid Brede School WesterkoogZaanstad steekt de komende jaren vier miljoen euro per jaar extra in wijkonderhoud met als doel de kwaliteit van de woonomgeving te versterken. Het motto is: 'schoon, heel en veilig'.
Voor Westerkoog zijn de volgende thema's vastgesteld:

  • de leefbaarheid van het binnengebied rondom De Vuister,
  • de voorzieningen voor ouderen en jongeren
  • de verkeerssituatie bij de scholen.

Tijdens een matig bezochte avond hebben bewoners hun onvrede geuit. Met name het grote pijnpunt in de wijk: de enorme verkeersoverlast van doorgaand verkeer op de rondweg, staat niet in het programma. Wijkbewoners hebben handtekeningen verzamelt voor deze avond, anderen stellen een petitie op om de gevaarlijke situaties op de rondweg van Westerkoog aan de gemeenteraad kenbaar te maken.
Bewoners die de verkeersveiligheid van de rondweg op de agenda wilden, werden in een blanco werkgroep ingedeeld. In deze werkgroep - zonder deskundigen van politie of gemeente - konden alle thema's worden genoemd, die niet in het WUP staan. Ondanks alle opmerkingen en interrupties van ongeruste wijkbewoners heeft het wijkmanagement geen enkele reactie gegeven.

Bijgevoegd een foto van de gemeente Zaanstad van de verkeersoverlast bij de Brede School. Wijkbewoners hadden tegen de plannen van de bouw van de Brede School zienswijzen ingediend, omdat de ruimte en ontsluiting van het middengebied voor zoveel busjes wel erg krap is. De Brede School heeft een bovenwijks karakter, omdat er geen kinderen uit de wijk naar toe gaan. Een plaats aan de rand van de woonwijk met een goede infrastructuur was beter geweest. Nu mag men opnieuw gaan praten over het verkeersveiliger maken van het middengebied.

Een bewoner merkt op: "Westerkoog was een groene wijk, ondanks alle idiote plannen van de gemeente, die wij jaren wisten tegen te houden." Het vertrouwen is steeds verder te zoeken tussen de Zaanse bestuurders en de bewoners van Westerkoog in Koog aan de Zaan.
Binnenkort meer.

Reacties

Derk Peeters in UitvoeringWonend in Assendelft en via de Westzanerdijk naar Zaandam rijdend merkte ik onlangs dat de Overtoom Westzaan niet langer voor auto’s in beide rijrichtingen beschikbaar is. Wat jammer.
Ik overwoog een sluiproute te kiezen via de Veldweg of langs pont Buitenhuizen maar zo avontuurlijk ben ik nu ook weer niet. Ik volgde toen maar een stadsbus richting Zaandam. Die reed door Plan Havezathe, maar dat heet nu anders. Het werd ook enige tijd Valiumdorp genoemd omdat niemand er kon slapen vanwege de te hoge hypotheek. Ik reed een brug over richting Westerwatering, eerst achter het NS-station langs en later weer voorlangs naar de Zeemanstraat. Over die brug reden nog meer auto's. De brug wordt de Binding genoemd las ik in de bekeuring die ik ontving omdat ik er op een doordeweekse dinsdag om 16.13 uur overheen ging. Dat is verboden, dan ben je misschien wel sluipverkeer. Dat kost 106 euro. Het is toegestaan tot 16.00 uur en ik was 13 minuten over tijd. Een daar opgestelde camera maakte een foto van mijn voertuig en ik ontving een allerhartelijkste brief uit Utrecht. Of ik dat bedrag in Leeuwarden wil betalen, die 106 euro moet wèl voor 14 mei binnen hebben. Zeker iemand jarig. Bezwaar maken kan, maar onder de administratiekosten kom ik niet uit. Vind ik gek. Stel je nu eens voor dat ik als eenvoudig burger gelijk zou hebben? Dan ben ik die 6 euro administratiekosten evengoed kwijt. Die andere 100 euro ontloop ik ook niet, vrees ik. Dus dat probeer ik niet eens. Waarom elders in de Zaanstreek wèl lange rijen auto's mogen rijden zoals bijvoorbeeld op de Wandelweg in Wormerveer en op andere plekken weer niét is mij niet duidelijk. Iedereen wil snel thuis zijn en als het kan niet in een file staan. Elke weg die duidelijk voor autoverkeer bestemd is moet dat ook zijn. Een weg is een weg is een weg. Het lijkt zo betuttelend. Maar door te verbieden heb je geen last van sluipverkeer. Ik krijg ineens een idee voor alle files in ons land. Gewoon verbieden. Dat helpt. Ik betaal die 106 euro trouwens graag, want ik hoor dat ze veel goede dingen doen met dat geld. Bijvoorbeeld eeehhh ……ik kan er nu effe niet op komen. derk@derkpeeters.nl bron: Zaankanter

Voorpagina Telegraaf dinsdag 14 juni  2011
Geluidsstress dodelijk - Telegraaf 14 juni 2011

Geluidsstress dodelijk

Jaarlijks 700 sterfgevallen

Jaarlijks sterven 700 Nederlanders als gevolg van stress door langdurige blootstelling aan geluidsoverlast. Dat zijn er meer dan in het verkeer.

Deze schokkende, nooit eerder gepubliceerde cijfers zijn afkomstig van de gerenommeerde onderzoeksraad van de Europese Unie. „Den Haag doet weinig tot niets aan het almaar groeiende probleem”, stellen deskundigen.

Een op de vier Nederlanders stoort zich geregeld aan burengerucht of langs denderend verkeer. Structureel ergeren zich 700.000 mensen groen en geel aan de overlast en ruim de helft daarvan slaapt niet of nauwelijks meer. „Interne geluidshinder – zoals het schuiven van stoelen, bastonen van muziek, voetstappen, maar ook het gekmakende gezoem van ventilatiesystemen – is een van de allergrootste ziekmakers in dit land”, bevestigt Lucas Keizer van het Kenniscentrum Geluidisolatie (KGI) de EU-conclusies.

Uitgeput

Volgens deskundigen kost geluidshinder de samenleving jaarlijks bakken met geld. „Politie moet uitrukken bij overlast, gemeenteambtenaren hebben hun handen vol aan het analyseren van klachten en ondertussen raken de betrokkenen zo gestrest dat de zorgkosten voor deze groep de pan uitrijzen”, weet huisarts Jan van Klaveren. Hij krijgt dagelijks patiënten die lichamelijk en geestelijk zijn uitgeput door de herrie.

Hij wijst op recent onderzoek van de onafhankelijke adviesorganisatie CE Delft.

’Er wordt niets gedaan aan lawaaipreventie’

Ook uit het onderzoek van CE Delft blijkt dat blootstelling aan hinderlijk geluid een sterke relatie heeft met de mentale gezondheid, vertelt huisarts Van Klaveren.

„Patiënten die lijden onder aanhoudend burengerucht hebben concentratieproblemen, zijn depressief, worden sneller agressief. Bovendien veroorzaakt het de aanmaak van stresshormonen en adrenaline waardoor hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten ontstaan, soms leidend tot de dood. Het verbaast me helemaal niets dat er elk jaar 700 mensen overlijden aan de gevolgen van geluidshinder.”

Zowel Van Klaveren als Keizer als Riet van Loon van het Landelijk Platform Woonoverlast vindt dat het probleem, dat bijna een miljoen mensen in zijn greep houdt, door de overheid schromelijk wordt onderschat. „Er wordt niets gedaan aan preventie. Vaak ligt het niet aan asociaal gedrag, maar zijn woningen zo slecht geïsoleerd dat buren letterlijk ziek van elkaar worden”, zegt Van Loon.

Isolatie

Volgens het Kenniscentrum Geluidisolatie kan goede geluidsisolatie veel ellende voorkomen, maar in het bouwbesluit is daar weinig van terug te vinden. „Door die eisen op te schroeven is al een wereld gewonnen”, stellen de deskundigen. Keizer: „In tegenstelling tot warmte-isolatie kan door aannemers geen goede sier worden gemaakt met terugverdientijden. Aan goed aangebrachte geluidsisolatie zit geen verdienmodel.”

Keizer meent dat de grootste slag te maken is in de renovatie van woningen. „Vooral oudere huizen hebben flinterdunne muren.” Maar volgens de geluidsdeskundige schuiven woningcorporaties het probleem liever onder het tapijt. „Bang om een beerput open te trekken.”

Column: Zaans Peil

Regio | 16 juni 2011 | bron: Nico van den Broek
ZAANSTAD - Heitje voor een karweitje; Zaanstad zoekt collectant onder de titel verkenner

Ons college weet het niet meer. De spoorwegovergang Guispad is al jaren een enorme sta in de weg, die ze zelf niet weet op te lossen. Daarom wil het college een verkenner, een soort padvinder, aanstellen die langs de deuren gaat om geld te zoeken.

In het Zaanstad Beraad van 9 juni jl. werd de raad gevraagd een zienswijze te geven op het B&W-voorstel “afronden nader haalbaarheidsonderzoek Guisweg”. Dit jaar wil men toch echt samen met externe partners tot een voorkeursvariant en een sluitende begroting komen. Uitgangspunt hierbij is dat B&W zonder verder overleg op 15 februari 2011 een zestal varianten heeft vastgesteld om een ongelijkvloerse oplossing van de spoorwegovergang Guisweg te realiseren. Het college heeft het zichzelf lastig gemaakt door het door onze gemeente ter beschikking zijnde budget op te nemen in een pot, het zo genaamde investeringsfonds, die o.a. ook moet dienen voor de renovatie van Poelenburg. Ja, ja, ziet u het verband? Ik niet.

Voor de spoorwegovergang is maar liefst 12 miljoen euro ter beschikking. Ongeveer het bedrag dat ook de gracht gaat kosten. U zult begrijpen dat dit bedrag bij lange na niet voldoende is en er zal dan ook flink moeten worden gezocht naar (aanvullende) gelden bij de externe partners. Om dit goed te kunnen doen, wenst het college nu een ophoging van het voorbereidingskrediet met 190 duizend Euro.

En dan komen we bij de verkenner. Het is volgens het college op de eerste plaats van belang de partijen, die belang hebben bij het project Guisweg, uit te nodigen meer kleur te laten bekennen. Voortzetting van de ambtelijke werksessies, die inmiddels Euro …………. hebben gekost, heeft de gewenste duidelijkheid niet gebracht, is de mening van het college. De diverse varianten kunnen worden voorgelegd en de partners zoals Den Haag, de Spoorwegen en de Provincie moeten dan maar zeggen wat ze er voor over hebben. Finale onderhandelingen kan je maar één keer doen, is het college-uitgangspunt.

De padvinder moet het volgende uitzoeken:
1. Welk dringend belang hecht uw organisatie - vanuit uw beleidsdoelstellingen - aan het uitnemen van de spoorse doorsnijding Guisweg door realisatie van een tunnel/viaduct voor het autoverkeer en een fietstunnel?
2. Welke van de zes varianten geniet vanuit uw organisatie en vanuit uw beleidsdoelstellingen de voorkeur?
3. Welke varianten acht u niet wenselijk om tot uitvoering te brengen vanuit uw belangen en welke argumenten kunt u daarvoor aangeven?
4. Welke bijdrage kunt u leveren in termen van kennis, organisatiekracht en financiële steun om het project te realiseren?
5. Wat is volgens u de schade die u en Zaanstad oplopen indien onverhoopt het project geen doorgang kan vinden?

Verder geeft B&W aan de raad als mening: Om deze verkenning te doen, is het raadzaam iemand te vragen die niet direct verantwoordelijk is of werkt voor de gemeente Zaanstad. Iemand die ook in de ogen van de partners met een 'boven de partijen staande blik' de kwestie in kaart brengt. Daarom wordt voorgesteld een 'verkenner' aan te stellen om dit onderzoek uit te voeren. De gemeente Zaanstad zal dan ook zelf bevraagd worden door deze verkenner.

Tijdens het debat en de discussies in de raad en ook uit de antwoorden van verantwoordelijke wethouder Straat bleek eigenlijk dat men vooral iemand nodig heeft die geld gaat ophalen bij de partners. Geen van alle erg kapitaalkrachtige organisaties op dit moment . De verkenner is dus eigenlijk gewoon een collectant. Een dergelijke verkenner dient om het werk goed te kunnen doen – en om op hoog niveau bij de partners binnen te kunnen komen - aan vele eisen voldoen. Het moet iemand zijn met ruime bestuurlijke ervaring die kennis heeft van het politieke speelveld in Noord-Holland en Den Haag, een relevant netwerk heeft en in staat is bestuurlijke doorbraken te bereiken. Gebruikelijk is dat een burgemeester dit soort onderhandelingen voert maar hier ontbreekt kennelijk het vertrouwen in de goede uitkomst.

De gemeente heeft daar maar liefst 12 duizend Euro voor over! In dat kader werden tijdens de raadsvergadering de namen genoemd van Ruud Vreeman en Henri Meijdam. Echt dus een ‘Heitje” voor deze zwaargewichten. Het betekent wel als je mensen van het gewenst kaliber aantrekt, de Zaanse politiek zich zelf wel erg aan de zijlijn zet. Straks hebben we voor onze belangrijkste projecten alleen nog supervisors die de dienst uitmaken. Soeters in Inverdan en Mr. X bij de Guisweg.

Het is zonder twijfel wel een voor Zaanstad heel belangrijk project omdat het een wezenlijke verbetering betekent van de volstrekt verstoorde infrastructuur in deze gemeente. En daarom is het jammer dat, zoals tijdens de discussie en het debat in het Zaanstad Beraad overduidelijk bleek, het alleen ging over het gebrek aan financiële middelen waar deze gemeente door slecht besturen in het verleden nog steeds in zijn ontwikkeling wordt belemmerd.

Dat de Guisweg belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat velen in de gemeente ermee bezig zijn. De vereniging Hart voor Stad, samen met de betrokken wijkorganisaties, bijvoorbeeld, volgt de ontwikkelingen op dit gebied in heel Nederland nauwgezet. Zij zorgt voor actie en informatie als ze zaken ontdekken die in Zaanstad van belang kunnen zijn. Ondertussen is er al heel wat kennis vergaard. Daarbij heeft men al in een veel eerder stadium vastgesteld dat een wegtunnel of viaduct technisch zo goed als onmogelijk is. Een zo genaamde Quickscan, die de gemeente voor een bedrag van 70 duizend Euro door Movares heeft laten uitvoeren om de mogelijkheid van het onder de grond brengen van de spoorlijn te onderzoeken, had Hart voor Stad eerder al gratis grotendeels opgesteld. Conclusie in beide gevallen, duur maar technisch mogelijk!

Recentelijk heeft men een interessant document opgesteld dat bedoeld is om verder gedistribueerd te worden onder een brede groep betrokkenen. Ik wil mijn lezers dit interessante document niet onthouden:”Enkele bestuursleden van de vereniging Hart voor Stad hebben de discussie tijdens het Zaanstad beraad van 9 juni j.l. over de spoorse doorsnijding bijgewoond. De wethouder stelde terecht dat aan alle 6 door hem genoemde opties grote nadelen verbonden waren. Wij zijn als burgerorganisatie a priori niet tegen een wegtunnel indien deze logisch kan worden ingepast in de beschikbare ruimte. De mogelijkheid van een viaduct zou voor bewoners in de omgeving een ramp zijn. Dit betekent namelijk een volgend litteken in de dorpen Koog en Zaandijk naast het Coentunnelviaduct A8. Wij kunnen ons ook indenken dat o.a. Cacao De Zaan en andere commerciële partijen grote bezwaren zullen opvoeren. Wij geven u daarom in overweging de mogelijkheid van het ondertunnelen van de spoorbaan opnieuw te beschouwen. Deze mogelijkheid werd eerder door B&W op basis van de door Movares opgestelde Quickscan afgewezen. De door de wethouder opgevoerde problemen verbonden met de 6 genoemde opties kunnen daarbijworden vermeden. Er zijn dan ook een aantal argumenten waardoor het waard is de optie ondertunneling serieus te beoordelen. Wij noemen de belangrijkste:

1e In de Quickscan werd de tunnelbak op instructie van B&W aan de Westkant van de bestaande lijn gesitueerd (blz. 9 Quickscan). Dit is niet de optimale oplossing zowel technisch als financieel. Technisch omdat daardoor o.a. het kerkhof bij Rooswijk (deels) moet worden opgeofferd, de bestaande bebouwing (bewoners, sportvelden en industrie) moet worden verwijderd. Financieel omdat de gronden aldaar in verscheidene handen zijn en uitgekocht moeten worden.

2e Als het traject gesitueerd wordt aan de Oostkant van de bestaande lijn heeft de aanleg uitsluitend te maken met de eigenaar van de Provincialeweg. Tijdelijk of permanent kan deze weg 2-baans in plaats van 4-baans worden gemaakt zoals ook al het geval is vanaf Krommenie tot voorbij Wormerveer.

3e De optie als genoemd onder 2e geeft eventueel ook de mogelijkheid om het spoortraject op termijn 4-baans uit te voeren. Er zijn mogelijkheden om de treinenloop gedurende de aanleg in stand te houden.

4e Wij laten in het midden of de “dure” optie zoals verwoord in het Movares rapport (vanaf station Zaandam tot voorbij Rooswijk) de voorkeur verdient of de goedkopere. Dat is een ondergronds traject vanaf station Koog Bloermwijk.

5e Ten opzichte van de door de wethouder genoemde 6 opties blijft bij de door Movares genoemde “goedkope” oplossing de mogelijkheid bestaan later de spoortunnel naar station Zaandam toe verder te verlengen. Dit zou dus een toekomstgerichte oplossing zijn.

6e In dit verband wijzen wij erop dat bij de behandeling van zienswijzen in het kader van Inverdan het college o.a. als volgt heeft geantwoord: 31. R. Foppen.In het voorontwerp is geen goede ontsluiting opgenomen voor de wijk Westerwatering. Opgrond van het Verkeersplan 1999 en de drastisch toegenomen verkeersintensiteit is deze hardnodig.

Het gebied aan de noordkant ter hoogte van de Houtveldweg en de Vincent vanGoghweg zou door middel van een tunnel ontsloten dienen te worden. De busbrug DeBinding is geen oplossing omdat de wijk Westerkoog in het Verkeersplan 1999 een verblijfs- enwoonfunctie heeft met erftoegangswegen en een gebiedsontsluitingsweg. Van eenstroomweg is dus geen sprake. Daarom wordt de aanleg van een tunnel naar deProvincialeweg bepleit, alvorens met de bouw van woningen, kantoren en bedrijven tebeginnen.

Het antwoord luidde:
De bereikbaarheid van Inverdan is een belangrijk uitgangspunt. Een aantal gesignaleerde knelpunten (b.v. het ontbreken van een 2e ontsluiting Westerwatering) kan echter niet alleen in de planontwikkeling en exploitatie van Inverdan opgelost worden. Binnen een nog op testellen integraal verkeersplan (ZVVP – Zaans Verkeers- en Vervoersplan) dat breder is danInverdan (aangenomen motie bij vaststelling Masterplan), zal bekeken worden hoe om te gaan met deze knelpunten en zal gezocht worden naar oplossingsrichtingen en onderling verband in een breder perspectief dan alleen Inverdan.

7e Een extra complicatie is de uitgaande Hoornse lijn die in het geval van de “dure” oplossing ook op de schop moet. Dit zou er wel toe leiden dat ook hier een spoorwegovergang bij de Provincialeweg wordt opgeheven en overlast van treinlawaai voor bewoners wordt verminderd.

8e Bij ons bestaat de indruk dat niet alle opties voor (deel) financiering door derden volledig zijn onderzocht. Ook om deze reden zouden wij leden van het college en de gemeenteraad willen uitnodigen voor een bezoek aan en gesprekken met leidinggevenden in Delft en/of Almelo.

9e Het ondergronds aanleggen van de spoorbaan geeft de mogelijkheid van dubbel grondgebruik. Dit biedt o.a. de mogelijkheid van het vormen van een ruime P&R lokatie en andere bovengrondse constructies met navenant extra opbrengsten. In de Quickscan van Movares is met deze mogelijkheid van opbrengsten geen rekening gehouden.

10e Wij menen dat een langere procedure om tot een weloverwogen en toekomstbestendig besluit te komen, waarbij het belang van de bewoners voorop staat, de voorkeur verdient.

Wij moeten ons realiseren dat de uitvoering van een eenmaal gekozen oplossing tot in lengte van jaren de hele gemeente sterk zal beïnvloeden. Verdere voor- en tegenargumenten kunt u vinden op de website van onze vereniging onder
http://www.hartvoorstad.nl/groep-1/ondertunneling-spoorweg.html?start=1Daar vindt u ook de teksten van de Quickscan.”

Hulde aan de vereniging Hart voor Stad is wel op zijn plaats vind ik. Meedenkende burgers zijn voor een stad heel belangrijk. Maak er dan ook gebruik van, zou ik tegen het gemeentebestuur willen zeggen.

De Binding: Een jaar later
Geplaatst op 19 augustus 2011 door Eric Sellmeijer

Heel autorijdend Zaanstad snakte naar die gemakkelijke verbinding tussen Westerkoog en Westerwatering. Vooral de Zaandamse wijk was niet te bereiken zonder een vervelende omweg te moeten maken. Die omweg ging vaak ten nadele van de rust in Westzaan en Nauerna en met veel drukte langs de Thorbeckeweg, Den Uylbrug en Provincialeweg. Omdat een goede en makkelijke verbinding niet zo makkelijk te realiseren was, bleef er maar één mogelijkheid over: Busbrug De Binding moest open voor alle verkeer.

Natuurlijk was te verwachten dat bewoners van vooral Westerkoog niet al te vrolijk zouden worden van de toename van verkeer door hun buurt. Maar ach, het was voor het nut van het algemeen zullen we maar zeggen. De rest van Zaanstad is hen bijzonder dankbaar. Helaas moet ook ik als vervend gebruiker van de Binding dat veel gebruikers misbruik maken van de hun geboden oplossing. Men rijdt te hard, heeft maling aan overig verkeer, zowel snel als langzaam, en men gedraagt zich vaak te asociaal om maar niet om te hoeven rijden. Buspassagiers kunnen ’s morgens niet eens normaal uit de bus stappen omdat automobilisten bij de bushalte staan te wachten tot de brug na de spits open gaat.

Kijk, de liefde moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Ik weet wel dat de meeste mensen bijzonder aardig en meedenkend zijn, maar als zij dan achter het stuur van de auto plaats nemen komt de duivel in hen naar boven. Schijt aan alles wat leeft, ik kom er aan! Maar, de buurtbewoners hebben best een groot offer moeten brengen om u en mij die doorgaande route te gunnen. Dat moet je respecteren en dus moet je rekening houden met buurtbewoners, fietsers en voetgangers. En natuurlijk met diegenen die zo nodig met het openbaar vervoer willen reizen. Zij zijn de echte diehards. Dan is die bus eindelijk op tijd en heb je de hele lange busroute meehobbelend doorstaan, kan je niet uitstappen omdat een hele rij aso’s op de bushalte parkeren. Ik bedoel maar te zeggen dat u toch weet hoe laat u over die busbrug kan rijden? Rijd dan wat later van huis.

Enniewee, als u zo door gaat, krijgt een zekere wethouder het weer in de bol en gaat de brug… nee, hij gaat niet dicht. De wethouder woont namelijk zelf in Westerwatering en moet dagelijks naar Rooswijk. We maken er echter net zo lief een oefenplek voor aspirant politieagentjes voor, hoor. Foei dus, automobilisten! Niet meer doen en denk aan uw Westerkoger medemens, alsmede aan uw medeweggebruikers die graag normaal over de Binding willen rijden.

Zie website 14ineendozijn