Wordt het ooit weer lente in Westerkoog?

Voorjaar rondweg WesterkoogVan wijkwethouder Luiten hebben wij na de open brief niets meer vernomen.

In de kleine lettertjes van het Stadsblad is de procedure voor de openstelling van de busbrug opnieuw gestart. Sinds december 2007 is de gemeente weer terug bij af. Dit keer hebben zij zelf hun fout ontdekt. Het opnieuw ter visie leggen (tweede maal)  in september vorig jaar was op basis van de nieuwe wet geluidshinder. In plaats van twee weken bezwaar maken is de periode zes weken. Nu, maart 2009, ligt het plan voor de derde keer ter visie, na vier herziene rapporten luchtkwaliteit en geluidshinder.

Het bestemmingsplan Westerkoog is inmiddels goedgekeurd door Provinciale Staten. Dit orgaan is een verlengstuk van de gemeente en wuift alle bezwaren van tafel. Over het bezwaar, dat de rondweg de functie van verkeer is toegewezen en daarmee dezelfde status krijgt als de Provinciale weg, wordt met geen woord gerept. Wel onderstreept de provincie de woonfunctie van de wijk en het conserverende karakter van het nieuwe bestemmingplan waarin geen grote veranderingen plaats vinden.

Snelheid rondweg
Verheugd zijn wij met de ontvangst van de meetgegevens van de smileys aan de rondweg. Na lang aandringen ontvingen wij keurig de verwerkte gegevens in tabellen en staafdiagrammen. Het resultaat is minder positief. Wat iedereen al lang ervaart: er wordt te hard gereden. Vergeleken met eerdere metingen rijdt nu 37% i.p.v. 33% sneller dan 50 km/u. Suggestie is dan ook om de smileys te veranderen in flitskasten. We spreken van bijna 20.000 snelheidsovertredingen per maand. Genoeg boetes om de busbrug af te breken en een tunnel onder Westerkoog te leggen.
Opvallend is ook, dat de grootste drukte is tussen 18.00 - 20.00 u. Dit komt niet overeen met de geplande spitssluiting. De hoogste snelheden worden gemeten 's ochtends tussen 5.00 - 7.00 u.
De rapporten kun u inzien onder aan deze pagina.

Tunnel
Het onderzoeksbureau Taskforce heeft in opdracht van de gemeente gekeken naar de ondertunneling van het spoor tussen station Koog-Zaandijk en Koog-Bloemwijk. Het buro kwam met een ingrijpend plan. Zo zal het station Koog-Zaandijk verplaatst worden naar de locatie A8erna onder de snelweg voor de inrichting van een transferium. Het gevolg is, dat station Koog-Bloemwijk overbodig is en zal worden opgeheven. Samen met de tunnel, het volbouwen van de sportvelden, het verleggen van de Guisweg, extra op- en afritten van de A8, zal de rondweg gemakkelijk 20.000 voertuigen per dag halen.

Betaald parkeren
Deze week was wethouder Luiten in Westerwatering om de bewoners mee te delen, dat betaald parkeren zal worden ingevoerd als gevolg van de verkeersontwikkelingen rond het nieuwe stadscentrum Inverdan. Het viel de bewoners koud op hun dak. Maar ook voor Westerkoog worden de gevolgen van Inverdan en de opening van de busbrug steeds zichtbaarder. Wij zullen ook te maken krijgen met parkeeroverlast en betaald parkeren. Rijden over de busbrug is leuk, maar als je niet meer voor je eigen huis kunt parkeren en moet betalen, is minder leuk. Opmerking van de wethouder: "Dit zijn pijntjes waar niet moeilijk over gedaan moet worden."

Niet alleen in Westerwatering, maar ook in Westzaan rommelt het. Waar Westerkoog al jaren voor is gespaard, heeft Westzaan dagelijks mee te maken; een sluiproute voor doorgaand verkeer. Door de vele nieuwbouwplannen zal het alleen maar drukker worden. De bewoners willen graag een spitssluiting. Voor B&W is dit niet haalbaar. Als compromis wordt nu eenrichtingsverkeer voorgesteld. Over een half jaar worden de resultaten geëvalueerd om eventueel tot een spitssluiting over te gaan. Want één ding is duidelijk: als er niets gedaan wordt, zal het dorp onleefbaar worden.

Oplossing
Misschien kan het bureau Taskforce ook eens laten zien, dat Zaanstad toe is aan een goede infrastuctuur met bruggen en tunnels waarbij de woonkernen worden gespaard. Als we daarin de komende jaren geld investeren, dan bloeien de dorpskernen weer op en mag Zaandam zich met trots het centrum van Zaanstad noemen.

Reacties

In Utrecht speelt al tien jaar een bijna identieke situatie als in Zaanstad: het ontlasten van het centrum door het aanleggen van een weg door een woonwijk. Het centrum van Utrecht kampt met dezelfde problemen als Zaanstad: doorstromen van het verkeer en verbeteren van de luchtkwaliteit. Groen Links is nu uit het College gestapt, omdat de oplossing van een weg door een woonwijk niets bijdraagt aan een verbeterde doorstroming of verbetering van de luchtkwaliteit. Fractievoorzitte Harry Mos van Groen Links in Utrecht: “Het College moet het lef hebben om juist de auto’s nog verder terug te duwen, naar buiten de stad.” Zou Groen Links in Zaanstad ook de moed hebben uit het College te stappen? Wethouder Linnekamp weet beter, maar zwijgt. Voor de leden van RondomDeBinding geldt: ‘No guts, no glory’, voor een leefbare woonwijk. Lees het artikel uit de NRC.