busbrug

Verkeerschaos open busbrug - Zaanstad

Verkeerschaos woonwijk Westerkoog
Sinds 30 januari staat busbrug De Binding in Zaanstad tussen de woonwijken Westerwatering en Westerkoog open voor autoverkeer, ook tijdens de spits. De gevolgen zijn direct zichtbaar: het verkeer in de woonwijk Westerkoog loopt met name vast in de spits. Knelpunten zijn de kruising van de Wildeman naar de Westerkoogweg en de kruising busbrug Wildeman – Glazenmaker (zie filmbeelden: kruising Total en kruising busbrug). De situatie is voor fietsers bijzonder gevaarlijk, omdat zij zich tussen het vaststaande verkeer moeten doorwurmen. De smalle rondweg van Westerkoog, waarop ook het langzaam verkeer zich beweegt, is totaal ongeschikt voor doorgaand autoverkeer. De maximale snelheid van 50km/u en het ontbreken van snelheidsremmende maatregelen maken de weg levensgevaarlijk. Veel ouders laten hun kinderen dan ook over het trottoir fietsen. De lijndiensten van Connexxion, het vele vrachtverkeer naar en van het winkelcentrum over een weg van 7m breed, vragen om ongelukken. Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft met twee rapporten duidelijk gemaakt, dat de weg anders had moeten worden ingericht.

Analyses van Google live verkeersinformatie laat zien, dat er meer verkeer Westerwatering ingaat dan uit, waaruit de conclusie kan worden getrokken, dat de open busbrug veel extra verkeer ontwikkelt  van en naar Zaandam Zuid naar Zaandam Noord. Zonder ingewikkelde verkeerskundige modellen is de conclusie klip en klaar: een open busbrug trekt in de spits veel sluipverkeer aan als alternatieve route voor de provinciale weg en A8. Anders gezegd de verkeersdruk in de woonwijken neemt alleen maar toe, omdat er extra verkeer wordt gegenereerd. 
Live verkeersinformatie busbrug

De zogenaamde tijdelijke openstelling is een gevolg van de werkzaamheden aan de Houtveldweg in Westerwatering. De Houtveldweg heeft vier rijstroken - waarvan  er nu twee dicht zijn - en vrijliggende fietspaden. Van enige hinder is geen sprake. De hulpdiensten hebben aangegeven dat om de veiligheid in Westerwatering te garanderen de busbrug open moet. Afspraak was ook, dat het verkeer in Westerkoog gemonitored zou worden. Nu het verkeer vastloopt en men nog altijd met meer dan 50km/u door de woonwijk Westerkoog rijdt, is de vraag wat deze monitoring inhoudt.

Gevaarlijke punten waar het vastloopt:

  1. Op en naar de busbrug (Wildeman – Glazenmaker)
  2. Wildeman naar de Westerkoogweg (wijk in en uit)
  3. Rotonde N515 Guisweg Westerkoogweg
  4. Oprit naar en op de A8 loopt vast in de ochtendspits
  5. De Glazenmaker ter hoogte van de basisscholen en het winkelcentrum

Afspraak in o.a. het collegeaccoord was dat de busbrug zou opengaan na grondig verkeerskundig onderzoek en overleg met de bewoners. Dit laatste heeft nog nooit plaats gevonden. En voor onderzoek zet men nu eerst de busbrug helemaal openen om de gevolgen te onderzoeken. De wereld op zijn kop. Voor ingewijden de Zaanse methode.
Het is teleurstellend dat raadsleden niets van zich laten horen. Motie 37 die de oppositie heeft ingediend voor een veiliger rondweg was alleen maar bedoeld om zich bij ernstige incidenten te kunnen indekken en elke aansprakelijkheid uit de weg te gaan. Ronduit schokkend is het ontkennen van de gevaarlijke verkeerssituaties door college partijen als D66 en VVD. Tijdens de formatie heeft D66 fractievoorzitter Gemma Kwantes aangegeven met de bewoners van Westerkoog in gesprek te willen gaan. De huidige D66 fractievoorzitter Sanna Munnikendam ontkent en kijkt de andere kant op. Ondertussen is mevrouw Munnikendam wel druk met bewoners in Westzaan in overleg om het sluipverkeer daar aan te pakken. Westzaan ligt parallel aan Westerkoog. Al het verkeer dat niet door Westzaan gaat, komt nu door Westerkoog. Verdeel en heers is de politiek in Zaanstad. VVD fractievoorzitter Gerard Ram weet ook Zaankanters tegen elkaar uit te spelen. OPEN DIE BUSBRUG zijn populistische slogans in Zaanstad, waarmee je een paar raadszetels in het pluche kunt veroveren. In een woonwijk waar nooit doorgaand verkeer was, moeten de bewoners genoegen nemen met 8000 auto’s door hun straat. Niemand in Nederland zou dit accepteren, maar in de Zaanse dictatuur bepaalt de meerderheid wat de minderheid moet slikken; een bananengemeente. 

Dinsdagavond 28 februari om 19u is een zitting van de bezwarencommissie op het gemeentehuis. Opnieuw zullen bewoners hun standpunten toelichten voor een veilige en leefbare woonwijk waarin geen sluipverkeer past.

Regent Vreeman en populist van der Laan openen busbrug 24/7


Vreeman opent busbrugRuud Vreeman is terug als tijdelijk burgemeester van Zaanstad. De liefde tussen de Zaankanters en Vreeman heeft nooit mogen bloeien. Vreeman voelde zich niet gelukkig in Zaanstad en stak dat ook niet onder stoelen of banken, getuige verschillende van zijn denigrerende opmerkingen over de bewoners van Zaanstad: Bij de Koogse voetbalvereniging KFC vroeg de verkoper van het programmaboekje: “Toch wel betaald, burgemeester? Want u kunt het beter lijen dan ik.” 
De opbrengst van de collecte voor het afscheid van Vreeman: Een fontein der verdraagzaamheid op het Prins Bernardplein, bleef lange tijd geheim. Reden:  de collectebus was leeg. Maar Vreeman zal Vreeman niet zijn om met een campagne hearts en minds van de Zaankanter te winnen. En hoe doe je dat: Openstelling Busbrug de Binding 24/7. Wegens werkzaamheden aan de Houtveldweg ter hoogte van het station Zaandam zal spitsluiting van de busbrug van medio januari tot mei worden opgeheven. Ditzelfde trucje heeft Vreeman in 2003 ook al toegepast bij de brand van cacaopslag Furness. Toen ging de busbrug ook een half jaar open. Voor de zoveelste keer een drogreden van Vreeman; de fietsers in Westerwatering zouden in gevaar komen bij de werkzaamheden. De fietsers in Westerkoog zijn al jaren in gevaar op de rondweg waar ze met snelheden van meer dan 50km/u worden ingehaald. Om over de gevaarlijke oversteekplaatsen maar te zwijgen. 
Volgens de gemeente zal het verkeer in Westerwatering vastlopen tijdens de ochtend- en avondspits. Dus verlegt men dit probleem maar naar de rondweg in Westerkoog. Men staat nu al vaak buiten de spits op de Wildeman bij Total in de rij om Westerkoog  uit te komen. Nog afgezien van de druk die op de spoorwegovergang bij de Guisweg komt.

POV populist Harrie van der Laan
Een paar weken geleden kwam de Zaanse populist Harrie van der Laan (Partij voor Ouderen en Veiligheid - POV )met een motie om per direct de busbrug 24/7 op te stellen. De Raad stemde tegen, omdat er eerst gedegen onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van de toenemende verkeersstromen door de woonwijken. Wethouder Addy Verschuren belooft om tegen de zomer de onderzoeken klaar te hebben. Ruud Vreeman – de man van de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid - staat boven de wet en bepaalt zelf wanneer de busbrug open gaat: en wel medio januari. Het kerstkadootje van Ruud voor Zaanstad. POV populist Harrie van der Laan - Zaanstad
Het is vreemd dat de Raad om onderzoeken blijft vragen voor de openstelling van de busbrug. Immers deze onderzoeken zijn er al. Zo zijn er twee onderzoeken van Veilig Verkeer Nederland (VVN 2012 en VVN 2006) waarin de rondweg als onveilig wordt omschreven. Verder is er een actualisering van de situatie op de rondweg (zie rapport) waarin het verkeer sneller toeneemt, dan sprake was in het rapport dat voor de Raad van State door de gemeente is gepresenteerd. Als een van de oplossingen voor het toenemende verkeer op de rondweg noemen de ambtenaren het verruimen van de spitstijden. De Raad van Zaanstad beslist anders en wil zo snel mogelijk de busbrug helemaal open voor het verkeer.  

ZVVP - geen doorgaand verkeer in woonwijken
Het Zaans Verkeer en Vervoersplan (zie ZVVP) is helder: doorgaand verkeer in woonwijken dient voorkomen te worden. Westerkoog, maar ook Westerwatering waren altijd woonwijken zonder doorgaand verkeer. Met de openstelling van de busbrug is er een nieuwe Noord-Zuid verbinding in Zaanstad ontstaan. Met alle gevolgen van dien, zoals sluipverkeer. Maar niet volgens B&W van Zaanstad. Metingen werden gemanipuleerd, Westerkoog en Westerwatering vormen nu samen één verkeersgebied, de rondweg Westerkoog krijgt een upgrade van erfontsluitingsweg (max 3500 auto’s per dag) naar gebiedsontsluitingsweg (max 8000 auto’s per dag). In de evaluatie van 2012 wordt met name in de weekenden - als er geen spitssluiting is - de 8000 auto’s per dag al bijna bereikt.

Waarom blijft Harrie van der Laan naar rapporten vragen als deze er al zijn?
Van de voorzitter van de Partij van Ouderen en Veiligheid verwacht je meer aandacht voor de gevolgen van duizenden auto’s door de woonwijk Westerkoog. Naast de veiligheid is er sprake van geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. 

Trillingen – schade aan woningen
Sinds kort klagen bewoners ook over scheuren in de muren. Veel mensen zijn de ellende in de Wilhelminastraat (Krommenie) niet vergeten waar de huizen verzakten door het zware verkeer. In Westerkoog met dezelfde veenbodem – waar Vreeman graag op danst – is de ondergrond niet berekend op zware belasting met alle gevolgen van dien. Deze situatie is al aan de gemeente gemeld, waarbij de reactie was: de huizen in Westerkoog dienen tegen trillingen bestand te zijn en de huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk.
Dagelijks rijden er duizenden auto’s, stadsbussen, maar ook tientallen zware vrachtwagen over de smalle rondweg (7m) - zonder gescheiden fietspaden – door de woonwijk naar het winkelcentrum en busbrug met een snelheid van meer dan 50 km/u.

Zaanse Raad zonder ruggengraat
In 2003 onder Vreeman sneuvelde de wijziging van het bestemmingsplan busbrug bij de Raad van State. Met deze tijdelijke openstelling is de kans groot dat de busbrug weer helemaal dichtgaat. In Tilburg is Vreeman er uitgegooid als burgemeester. Via de PvdA baantjes carrousel en vriend Max van der Berg mocht hij weer als interim burgemeester in Groningen aan de slag. En nu wordt hij met open armen ontvangen door het Zaans College en de Raad.
Het is opnieuw het onbetrouwbare Zaanse bestuur dat de bewoners links laat liggen. Afspraken worden niet nagekomen en bewoners rest opnieuw niets anders dan een gang naar de rechter. 
In het zogenaamde monitoring tijdens de openstelling heeft niemand vertrouwen. Maatregelen zoals het instellen van een 30km zone op de busbrug en rondweg dienen van te voren te worden uitgevoerd en gehandhaafd. En niet nadat er ernstige incidenten hebben plaatsgevonden. In Zaanstad geldt de regel: zolang er niets ernstigs gebeurd is het veilig. En gaat het toch fout dan liggen standaard excuses al klaar: 'De communicatie had beter gekund'.