Drammers voor de spitssluiting van de busbrug in Zaanstad op de bushalte

Wildwest op de Wildeman in Westerkoog.
Hoogst gemeten snelheid 122 km/u door woonwijk!

Wie zijn wij?

U wilt toch ook dat uw kinderen veilig thuiskomen?24h Openstelling busbrug De Binding in Zaanstad veroorzaakt een stroom auto's van bijna 10.000 per dag én nacht door de woonwijken Westerkoog en Westerwatering. De website van Westerkogers, die kiezen voor een veilige en leefbare wijk.

Het Groot Zaans Onderzoek

Het groot Zaans Onderzoek

Doe mee en laat uw mening horen.
Tien vragen over de stad, uw buurt en straat.
Slechts 5 minuten van uw tijd voor een een veiliger leefomgeving.
Bekijk de vragenlijst

Busbrug 5 jaar open

Bestemmingsplan Westerkoog

Tijdens een informatiemiddag en inspraakavond op 5 juni 2003 konden de bewoners kennis maken met het voorontwerp bestemmingsplan Westerkoog.
Nu 5 jaar later komt de gemeente met de vaststelling van het bestemmingsplan. Ondertussen is er veel veranderd in de wijk, spelen zaken als rondweg, busbrug en middengebied nog altijd een grote rol. Voorafgaand is door veel instanties en bewoners overleg geweest.
‘Doel van het nieuwe bestemmingsplan ‘Westerkoog’ is, om een eigentijds juridisch en planologisch kader te bieden voor het beschermen van het woon- en leefmilieu in het plangebied’, aldus de gemeente.
Heet hangijzer zijn de gebieden met de bestemming VD (Verblijfsdoeleinden). De bestemming van deze gebieden kan zonder ingewikkelde procedures gewijzigd worden van bijvoorbeeld groen naar parkeren. Veel VD gebieden bevinden zich naast de rondweg. In praktijk betekent dat straks zonder problemen langs de rondweg parkeerplaatsen kunnen worden ingericht. Maar ook in de wijk kan een groen plantsoentje van de een op de andere dag in een grijze parkeerplaats veranderen.

Bewonersbrief Westerkoog (2007)

Eind november is een bewonersbrief in de wijk rondgedeeld. Hierin zet het bewonerscomité uiteen, waarom zij tegen de openstelling van de busbrug is. Bewoners, die de acties ondersteunen, kunnen een donatie aan het comité doen, een machtiging geven, of eenvoudig op de hoogte gehouden worden over het verloop van de procedures. De brief kunt u samen met de gemeentelijke onderbouwing, het geluid- en luchtkwaliteitrapport onder dit bericht downloaden (zie 3 bijlagen). Wij rekenen op uw steun voor een veilige en leefbare wijk.
UPDATE. Actie groot succes.
Veel bewoners hebben gereageerd op de oproep voor een Veilig en Leefbaar Westerkoog en Geen Sluipverkeer door de Wijk.Rondweg Westerkoog verboden voor fietsers
Daarom is besloten een stichting op te richten, om professioneel de belangen van de bewoners te kunnen behartigen.
Heeft u de bewonersbrief niet ontvangen, of weet u iemand anders die belangstelling heeft, hieronder kunt de de brief downloaden.
NIEUW. Machtiging voor de Stichting Rondom De Binding. U kunt het formulier on-line invullen, uitprinten, tekenen en opsturen.

Verkeersactie Westerkoog 'Rij met je hart - rij 30'

Koog aan de Zaan, maart 2007. Dagelijks gaan er zo'n 700 kinderen met de fiets of lopend in Westerkoog naar school. Veel kinderen maken daarvoor gebruik van de rondweg. Het wijkoverleg samen met de scholen hebben een week lang actie gevoerd om het veiliger op straat te maken.
De scholen wijzen de ouders, die hun kinderen met de auto naar school brengen, op de gevaarlijke situaties. De hele week is bijgehouden hoeveel kinderen met de auto gebracht worden. Op de staafdiagrammen van de leerlingen is een afname van 64 naar 24 auto's te zien. Meester Ron Drukker van de Golfbreker is er blij mee. Hij constateert dat veel ouders niet meer met hun auto tot voor de school rijden, maar hun kinderen op de parkeerplaats bij het winkelcentrum of de sporthal afzetten. Hiermee wordt het doel van actie bereikt, om het veiliger rond de scholen te maken.
Het wijkoverleg richt zich op het verkeer op de rondweg zelf. Met name op vrachtauto's en Connexxion bussen die door de wijk rijden. In flyers wordt opgeroepen de snelheid aan te passen. ‘De afstand van de ingang van de wijk naar ons winkelcentrum is vrij kort en uw winst is hooguit 30 seconden.'

Leerlingen uit groep achtLeerlingen van de Golfbreker
Gedurende de actieweek hebben de leerlingen flyers aan automobilisten rond de scholen uitgedeeld. Madorr: "Veel mensen zeiden dat ze niet anders kunnen, omdat ze ver weg wonen." Boos gaat ze verder: "ze stoppen niet voor het zebrapad ... mijn kleine zusje zegt: ze stoppen toch? Het is een zebrapad. Ze stoppen niet, omdat ze veel te veel haast hebben. En als we toch oversteken, gaan ze toeteren en rijden ze door."
Emese komt met de fiets uit Westerwatering. "Vroeger was de weg niet gevaarlijk en was ik niet bang, toen was er nog een fietspad. Mensen die hier wonen, gaan vaak met de auto boodschappen doen, terwijl ze dat ook met de fiets kunnen doen."
Yvana komt uit Westzaan. "Ze kijken helemaal niet, rijden gewoon door ... vooral bij de rotonde is het gevaarlijk ... laatst was een meisje bijna aangereden ... ze had voorrang maar de auto stopte niet ... gelukkig riep haar vriendinnetje heel hard stop."
Rosalin uit Westerkoog vult direct aan: "Ze denken: ik heb een auto, ik ben de baas, ik ben sneller, groter en sterker ... ze moeten gewoon een bekeuring krijgen als ze harder dan dertig rijden."

Snelheidsrecord 122 km/u aan de Wildeman

De resultaten van de smileys juni-juli-augustus 2008.
Volgens de fabrikant van de smileys kunnen er extreme metingen plaatsvinden, als de auto's te dicht op elkaar rijden. Daarom gaan de waarden maar tot 99 km/u. Wij hebben de extreem lage waarden van bijvoorbeeld 7 km/u eruit gefilterd. Volgens de politie, die met geijkte apparatuur rijdt, is er niets mis met de smileys en geven zij de snelheid exact weer.

Bewoners willen brug dicht en rust

11 juli 2007 door Willem Croese
ZAANSTAD - Gaat de busbrug open of blijft hij dicht? Het college van de gemeente Zaanstad wil deze verbinding tussen de Westerkoog en de Westerwatering buiten de spits openstellen. Maar buurtbewoners Humberto Brusorio en Arie Versteeg snakken naar rust.

Pagina's